Szekeres Sándor:

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS kislexikona...

 


   A kislexikonban három csoportba soroltuk a különböző kifejezéseket, amelyeket színek és betűtípusok segítségével lehet megkülönböztetni. Az első, a legnagyobb csoportban azok az elmélethez kapcsolódó kifejezések kerültek, amelyeknek az elmélet megváltoztatta az eddigi értelmezését illetve a téves kronológia által hozzárendelt évszámot. Megjelenése: megváltozott értelmezésű. A második csoportba azok kerültek, amelyek ismerete ajánlott az elmélet megértéséhez. Megjelenése: elmélethez kapcsolódó. A harmadik, a legkisebb csoportba pedig az elmélet által alkotott kifejezések kerültek. Megjelenése: elmélet által alkotott.

indikció

(Megváltozott értelmezésű kifejezés, az elmélet alapszintű ismeretét igényli.)

Új értelmezés:

Az új értelmezésben csak az elrendelésének évszáma az AD 312 változik meg, 312+247=559-re, így a bevezetésének éve ÚR/AD 559 lesz.

A mai időszámításhoz igazodó számítási mód, hogy az aktuális évszámhoz adj hármat, oszd el 15-el és a maradék az indictio, értelmét veszti.

A mai, elfogadott álláspont:

indikció, indictio (a latin. dico, 'mond, elrendel' szóból):

1. az ókori rómaiaknál az a császári rendelet, melyben az adóláb 15 évre kivettetett s melytől az egész 15 évi adóidőszakot indikciónak nevezték el.

Régi keletű, talán az egyiptomi adókivetési rendszerre visszavezethető évjelölési forma, amely adóztatási eljárási rendet a római dominatus korában, Kr. u. 312-től a birodalom egészére is kiterjesztették. A kifejezés adókivetést, adókirovást jelent, amelyet magyarra adókör elnevezéssel szoktak olykor lefordítani. Eredeti tartalma egy olyan 15 éves időciklusnak feleltethető meg, amelyen belül egy ezen időtartamra – adókörre – meghatározott állandó adóláb érvényesült.

Kronológiai értelemben mindig azt jelzi, hogy az éppen aktuális 15 éves ciklus hányadik évében járunk, tehát ez esetben egy relatív időjelölő fogalomról van szó. Időjelölő formájában kiszámításához fiktív kezdőpontként a Kr. előtti 3. év használatos, aminek következtében a Krisztus születésétől számolt évszámot meg kell 3-mal növelni, majd ezt az összeget 15-tel elosztani. Az osztás hányadosaként azt a számot kapjuk, hogy az elméleti kezdőpont (Kr. e. 3) óta hányszor forgott le a tizenöt éves ciklus, de ez kronológiai szempontból tökéletesen érdektelen. Az indictio számát nem a hányados, hanem az osztás maradéka adja meg, ahol egy 1-től 15-ig terjedő szám fordulhat elő. E maradékszám úgy értelmezendő, hogy leolvasható belőle az utolsó, még ki nem telt ciklus aktuális éve. Ha nincsen maradék, akkor éppen aktuálisan zárult le az adókörök utolsó ciklusa, tehát az indictio száma ez esetben 15 lesz.

Az indictio számításánál többféle évkezdethez igazodtak. Elkülönült a középkori gyakorlatban az ún. görög indictio, amelyet szeptember 1-jei kezdőponttal számoltak, a Beda-féle császári indictio, amelynek szeptember 24. volt a kezdőnapja, továbbá a pápai vagy római indictio, amelynek eleinte december 25., majd pedig január 1-je volt a kezdete. Ezt az évjelölő technikát Európában a VI. századtól elterjedten használták, Magyarországon pedig főképpen a XII-XIII. században éltek vele kiegészítő dátumelemként.

Kezelése nagy körültekintést igényel, mert háromféle típusát gyakran egyidejűleg használták ugyanazon helyen és térségben. Ráadásul, mert évkezdetei jobbára eltérnek a Krisztus születésétől számított idő használatakor megszokott január 1-jei évkezdő naptól, ezért az egyes évekhez 2 indictio-szám tartozik. Nevezetesen először az a szám, amelyet az osztás során maradékként megkaptunk, s ennek érvénye az indicio formájától függően az év szeptember 1-jét, szeptember 25-ét vagy december 25-ét megelőző szakaszára érvényes. Az indictio második száma ennél 1-gyel mindig nagyobb, s ez az évnek a szeptember 1-jétől, szeptember 25-től és december 25-től induló s december 31-ig tartó időszakában érvényes, hiszen itt már az indictio következő évébe léptünk át. Magyarországon főleg a pápai, ritkábban a görög indictio volt használatban; gyakorlata a XIV. századtól vált mind szórványosabbá.

2. a középkorban az év jelölésére használt kifejezés, mellyel 15 éves cikluson belül 1-15-ig terjedő sorszámmal jelölték az évet, tekintet nélkül a ciklus számára. Kiindulópontul a BC 3. évet vették. -

Három fajtája volt: a görög vagy bizánci indictio, mely IX. 1-gyel kezdődött; a császári indictio, mely a VIII. századtól terjedt el és IX. 15-tel kezdődött; római v. pápai indictio, mely a római kancelláriában a XIII. századtól terjedt el, s később az egész nyugaton használták.

Forrás:(Pallas Nagylexikon - Szentpétery - Történelem segédtudományai honlap idevágó cikke)

 


Utolsó módosítás időpontja: 2019.07.18.172167 -

247 évAD (Anno Domini)albigensekanakronizmusAnonymusapokrif iratokaranyszámArménia (Örményország)arszakida időszámításArszakidákAttila halálának éveAugustus császáravarokAz 525-ös év konzuljai (Probusok)Badiny Jós FerencBC (before Christ)betlehemi csillagbizánci világérabogumilokCaesar, Juliuscensuscomputusconsuldecemviridictatordiocletiánus éraDionysius Exiguusdominiegyházszakadásegyiptomi naptárepaktaeponim évjegyzéséraetióp időszámításévévkezdetévkezdő napévszámításFlaviusFomenko, Anatolij TyimofejevicsFomenko elméleteGergely-naptárgestaGesta Hungarorum (Anonymus)Gesta Hunnorum et Hungarorum (Kézai)háromkirályokHérodotoszhét (naptári)hidzsraholdfázisholdfogyatkozásholdtöltehó, hónaphónapok neveihonfoglaláshunokhúsvéthúsvéthétfőhúsvéti vitahúsvétszámításhúsvétvasárnapidőszámításidusIllig, HeribertimperatorInce pápa, III.indikcióInter Gravissimasiszlám időszámításJakab ősevangéliumaJézusJézus-Mani párhuzamokjulián naptárkalendaekalendáriumKálti MárkkatharokKépes Krónikakettős honfoglalásKézai SimonKirály csillagakitalált középkorkopt időszámításkronológiakronológiai évjelzésekkronológiai sarokpontLászló GyulaLukács evangéliumamágusokmanicheizmusManiMárk evangélistaMáté evangéliumamesszaliánusokmezopotámiai (babiloni) naptármonumentum ancyranumnagypénteknapnapéjegyenlőségnapjelölésnapkeleti bölcseknaptárnaptárreformok (történelmi)népszámlálásniceai zsinatnonaenulladik évNyesztor-krónikaörmény időszámításpánik időszakapártusokpaulikiánusokPéter evangéliumapontifexprecesszióQuiriniusRegulusRóma alapításának érájarómai naptársötét középkorszeleukida időszámításszkítákSzoszigenészTeres ÁgostonÚrÚR időszámítása előtt (ÚR/BD)ÚR időszámítása szerint (ÚR/AD)Úr napjaVerancsics AntalvilágérákVízkeresztzsidó világéra

58 69 5 0

 

 

Összegyűjtött GONDOLATOK fórumai

Változások és újdonságok... ✍🏻 SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻 cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻 SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻 Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻 SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻 SzekeresS (23.09.25.)

 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

21019/307 | 14

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.