Az ELMÉLET fórumoldalai:

Összegyűjtött GONDOLATOK...

 
 

...az őstörténetünkről, az eltévesztett időszámításról és egyéb kapcsolódó érdekességekről ...

 Különböző közösségi felületeken és a modern kor elérési eszközein keresztül gyakran szólítanak meg ismerősök vagy éppen érdeklődő ismeretlenek. Felteszik kérdéseiket, vagy csak elmondják gondolataikat, majd mindenki megy tovább a saját kis univerzumában. Jellemző ezekre a valós vagy éteri találkozásokra, hogy elillan a tartalmuk, vagy olyan fórumoldalakon tárolódnak, amik nem igazán működnek a jelenünk kollektív információs felületekre épülő világában.

 Pedig az itt felvetődő gondolatok, ötletek nagyon sokszor hordoznak valami fontosat, valami érdekeset, valami inspirálót, amelyekből nem egyet építettem be az elméletekbe. Ezek a feledésre ítélt rövid beszélgetések találhatóak itt, témánkénti bontásban. A párbeszédek nem feltétlenül időrendben követik egymást, jellemzően a mondanivaló kapcsolatát tartottam szem előtt.

 Valamennyi téma megtoldható egy újabb gondolattal vagy kérdéssel, regisztráció nélkül. Egy tetszőleges felhasználónév és email megadása elegendő. A témák csökkenő időrendben követik egymást.Pártus Jézus és egyéb furcsaságok...✍🏻 ✍🏻SzekeresS (23.05.28.) ÚJ
Az eltévesztett időszámítás kérdései...✍🏻 ✍🏻SzekeresS (23.05.25.) ÚJ
Változások és újdonságok... ✍🏻SzekeresS (23.05.22.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻SzekeresS (23.04.12.)
Miért csak a magyar magyaráz... ✍🏻Dorian (23.01.29.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻SzekeresS (22.10.25.)

 

Pártus Jézus és egyéb furcsaságok...

...az elmélet abból indul ki, hogy a pártus időszámítás nevében szereplő Úr (Domini) szó és Jézus megszólításának Úr (Domini) szava azonos tőről fakad. Az Úr szó párhuzama és egyéb életrajzi adatok alapján feltételezi, hogy Jézus anyai ágon előkelő, pártus származású volt. Jézus vitathatatlan tekintélye ebből a tényből ered. Feltételezi, és igazolni szándékozik az evangéliumi írásokon keresztül, hogy Pilátus és környezete menteni próbálta Jézust, ráadásul sikerrel. A keresztrefeszítést túlélő Jézus visszatér a pártusok, azaz Úr országába, ahonnan később Hitetlen Tamást elküldi Indiába. A továbbiakban bemutatja azokat az életrajzi párhuzamokat, amelyek Jézus és a körülbelül kétszáz évvel később élt pártus származású próféta, Mani életét furcsa mód összekötik. Ismerteti a nemrég előkerült Próféta pecsétjét és a pecsét feliratának saját olvasatát. Beazonosítja a mai időszámításunk hivatalos bevezetésének valós idejét és a címben szereplő felismerés korát, valamint leírja magának a felismerésnek a következményeit. A felismerésen azt az impulzust érti az elmélet, ami kiváltotta a korabeli keresztény hatalom új időszámítás bevezetése utáni pánikszerű intézkedéseit.


Gábor (2023.05.27. 07:37)

Sándor!

Kérésedre elolvastam Szemerey István A szkíta Jézus című anyagát. Egy regés tanmese jutott eszembe az írásról:

A kovácsmester gyakoroltatta az inasokat a műhelyében.
Az egyik inas nem bírt erejével és hatalmasat sózott az üllőre.
A kalapács visszapattant az üllőről és alaposan homlokon csapta az erősködő inast.
Amikor a megszédült kovácsinas magához tért, a Mester annyit mondott neki:
- Csak óvatosan fiam a túl nagy hevülettel, a kalapács visszafelé is tud ütni és az már fájni fog.

Ez egy túl erősen meglendített kalapács! A negyede is bőven elég lett volna!

A tanulságot meg vonja le ki-ki magának


Válasz: SzekeresS (2023.05.28. 13:47)

Kedves Gábor!

Köszönöm a segítséget. Levontam, és hogy ne tűnjön olybá, hogy félszavakból is megértjük egymást, egy kiegészítés:

Meg lehet írni egy témát úgy is, mintha támogatnánk, de tulajdonképpen agyoncsapjuk. Azt hiszem, valami hasonló az iszfaháni kódex története is.

   

Aladár (2022.10.25. 10:15)

A magyarok között a "pogány" időkben sem volt ismeretlen Jézus. A nyugati típusú kereszténységet megelőzően több vallásunk is volt, köztük a Maniheista vallás. Voltak mellkeresztjeink és templomaink, Boldogasszony Anyánk és első olvasatra a Mani és Jézus azonossága igencsak rezgett nálam.

Hitbéli berögződés? Szinte biztos.

A párhuzamok elolvasása után viszont nem tudom mit gondoljak.

Ez nagyon erős.


Válasz: László (2023.03.16. 19:24)

Olvassad Szemerey István "A szkita Jézus" könyvét, amiben leírja (Sokszor BadinyiIdézeteivel) Pártus birodalomhoz Adiabene tartomány  - régen Izrael - ma golyok országa történetét.

Egy szóval a múlt és Jézus története máskép történt, mint azt Máté, Lukács és pál írásai mondják.

   

Széki (2022.09.25. 19:44)

Fantasztikus gondolatok! Szinte hihetetlen!

   

Széki (2022.09.25. 19:43)

A történelmi Jézust mindig kétséggel kezeltem. Erre azonban nem gondoltam.

   

Károly (2022.09.13. 15:12)

Sándor!

Nagyon sokan hisznek a torinói lepel valódiságában, megvallom, én is közéjük tartoztam eddig. Azt hiszem, hogy elolvasva könyvét, most egy kicsit megremegtem. Próbálom rendezni gondolataimat és feltennék egy-két kérdést ezzel kapcsolatban:

Ön a munkájában megkérdőjelezi a szénizotópos vizsgálatok pontosságát, ha jól értettem. Így nem lehetséges, hogy mégis a tudósok hibáztak az elvégzett vizsgálat során?

Akár úgy, hogy egy később kijavított vászonrészből történt mintavétel, akár úgy, hogy a mintavételi vászonrész szennyeződött az eltelt majd kétezer alatt, hisz kézről kézre járt, szájjal illették, stb.. Vagy az Őn által jelzett hiba miatt maga a vizsgálati módszer megbízhatatlan?

Tisztelettel: B. Károly


Válasz: SzekeresS (2022.09.16. 13:21)

Kedves Károly!

Arra nincs válaszom, hogy a mintavevők hibáztak-e. A mintát ugyanis jelölés nélkül kapta meg a három, tényleges vizsgálatot elvégző egyetem. Gondolom odafigyeltek rá és valószínűleg arra is ne egy szennyezett minta legyen. De a lepel most is létezik, idővel újra el lehet végezni egy másik vizsgálatot, megnyugtatva a lepelhez kapcsolódó, igen erős hitéleti érzelmeket.

A szénizotópos vizsgálat hibahatárai természetesen jóval kisebbek, mint az itt található 1000-1200 éves eltérés. Ez nem lehet oka.

Azt viszont újra megismétlem, hogy ennek a lepelnek első kiállítása idején, 1320-1350 környékén élők is kételkedtek valódiságában, amit szóvá is tettek.

Ettől függetlenül valóban létezhetett egy Jézust beborító eredeti lepel - aminek eltűnéséről a nikaiai császár is beszámol III. Ince pápának írt panaszlevelében 1204 környékén. De ez úgy néz ki, nem az.


Válasz: Károly (2022.09.20. 07:08)

Köszönöm a válaszokat. A nikaiai császár leveléről például nem is tudtam. Valahogy elkerülte a figyelmemet. Lehet, hogy igaza van, de akkor ez nem egy durva szélhámosság?

Károly

   

TéRobi (2022.09.05. 09:45)

Kedves Sándor! Pár kérdést szeretnék feltenni:

Mennyire látja megalapozottnak, amit Maniról és Jézusról állít a vallásalapítókról szóló fejezetben?
Ezek szerint egyetért Badiny Jós Ferenc kijelentésével, hogy Jézus nem zsidó volt, hanem pártus herceg?

Várom szíves válaszát: Róbert


Válasz: SzekeresS (2022.09.06. 10:01)

Kedves Róbert!

Válaszom az első kérdésre: Mármint megtámogatja-e konkrét forrás? Nem nagyon, illetve csak áttételesen. Jobbára megtörtént történelmi események elemzésére támaszkodok, amelyekből ezek a következtetések vonhatók le. Megpróbálom felvázolni ezeket a támpontokat. Szinte valamennyi az 1200-as évekre mutat:

1. Az időszámításunk első dokumentumát, a Dionysius-féle húsvéttáblát meghamisítottak, aminek több jele van. A legdurvább, hogy nulla számjegyet tartalmaz. A nullát kb. 1200 után kezdik használni Európában. Előtte - például AD 525-ben, a húsvéttábla készítésének évében - egyértelmű anakronizmus, azaz időbeli ellentmondás, kortévesztés.

2. Az Úr (Anno Domini) időszámítását - azaz a pártusok éráját - hivatalosan kb. 1150-után kezdik használni. Ezt bizonyítja, hogy 1162-1172 között uralkodó III. Istvánt még uralkodási (eponim) években jegyzik.

3. A Képes Krónika évjegyzése ad támpontot az új szövegesű dátumbevezetés, az ab incarnatione Domini bevezetésének időpontjáról. A krónikában 1190 és 1212 között egy rövid és zavaros dátumozási időszak található. Ehhez a 22 évhez tartozó eseményeknél felváltva használják a régi és az új szövegezést, de van, ahol el is hagyják a szöveget. A krónika többi eseményeinél pedig egységesen szabatos a dátumbevezetés (1000-től 1352-ig). Ez a 22 év volt az új dátumbevezetés időszaka. A zavar pedig abból adódott, hogy volt, aki ismerte az újat. Volt, aki nem, és volt, aki bizonytalan volt benne mit írjon, ezért elhagyta. A krónika készítésének idején pedig ezeket nem szövegezték újra.

4. Ugyanekkor kezdik üldözni a vallásukban manicheus eredetű katharokat. Végső megoldásként nagy részüket kiirtják. A történészek 250 ezer és egymillió közé teszik az áldozatok számát.

5. Önmagában a pusztítás ténye is bizonyít valamit. Ok nélküli pusztítást csak egy elborult elme hajt végre. Valami nagyon erős kényszer hatására cselekedhettek, ami a mai napig nem ismert. Ha csak a katharok elleni koholt vádakat vesszük támpontnak - pl macskacsókolgatók - megint az elborult elménél vagyunk.

6. A katharok üldözésével párhuzamosan kezdik szisztematikusan - és folytatólagosan - pusztítani a manicheista iratokat a világ minden táján, amelyek jóformán teljes egészében eltűntek.

7. A manicheista vallási mozgalmak - paulikiánusok, bogumilok, katharok, valdensek - a pártus fennhatóságú örmény területekről indultak ki. Írásaikban ott lehetett a pártusok időszámítása, és valószínűleg Jézus származásáról, életéről szóló információk is.

8. Az szintén kijelenthető, hogy kellett valami alapos indok, ami talán megmagyarázhatja, hogy miért végzett ekkora pusztítást egy olyan hatalom, aminek az élet védelme és tiszteletben tartása lenne a legfontosabb feladata. Biztosra vehető, hogy azok az egyház számára kényelmetlen információk ott lehettek a manicheista iratokban és valszeg, és valamilyen szinten katharok köztudatában is. Ezért kellett eltűnniük.

9. Mani és Jézus életrajzi adatainak párhuzama több mint furcsa. Vagy ugyanarról személyről van szó, vagy az egyik egy alteregó. Kérdés, hogy ki az alteregó és ki a valós személyiség? Emellett kijelenthető, hogy koruk kronológiája kissé zavaros.

10. Az szintén egy megerősítő támpont, hogy a torinói lepelt a szénizotópos vizsgálatok a manecheista iratok elpusztításának korába helyezik. Mintha a lepel Jézus isteni eredetű feltámadásának bizonyítására készült volna. Tény, hogy a lepel kiállításának idejében (~1320) élt embereket sem győzte meg valódiságáról. Ennek ellenére rengeteg ma élő ember szentnek fogadja el. A tudomány meg más emberek számára szent.


Ezek azok a szűkre vett adatok, amiből a felkavaró következtetések származnak.
Viszontkérdés: lehet más következtetésekre jutni?


Válasz: SzekeresS (2022.09.06. 10:25)

Kedves Róbert!

Válaszom az második kérdésre: Nem értek egyet, mert mindkét állítás igaz. Jézus apa révén gazdag zsidó családból származott. József nem szegény ács volt, hanem tekton (Dr. Adam Bradford: The Jesus Discover - 2010), azaz tehetős építész. Ezt erősíti meg, hogy Hitetlen Tamás építészként kerül Indiába.
Anyja révén pedig a pártus rokon volt. A pártus rokonsághoz tartozás eleve jómódot jelentett. Már sokszor leírtam, hogy Jézus vitathatatlan tekintélye ebből a tényből fakadt.
Tehát a zsidó vagy pártus kérdésre nem lehet megfelelő választ adni.

   

dragon (2019.09.27. 16:34)

Elképesztő! Tudd erről valaki? Mert nagy a csend körülötte. Érdekelne, mit szól hozzá az egyház? Van valami visszajelzés Ön felé?


Válasz: GGizella (2019.11.26. 19:11)

Dragon akkor ha ezt figyelembe vennék át kellene az egész miskulanciát amit összehazudoztak írni...

DE! érthetö, bár néha vissza kellett lapozni a képekért mert ha azok nem volnának betéve csak nézne az ember ki a fejéböl mint ló a mozijegyre - mi is az.

Viszont a rajzolt illusztrációkkal egyértelmü.És mosolygok, hogy akiket szapultak ugyi eleinket mégis az alapitó idöszámitását használja a világ...

Nincsenek véletlenek ahogy az se véletlen ma Adia Bene Kharax Mária szimbóluma a nöi istenségnek! - amit számüztek a patriarchális papok.


Válasz: zsuzsa (2022.09.26. 21:52)

Jézus nem volt zsidó!

Olvassuk csak el János evangéliumát, hányszor megtaláljuk benne, "ti zsidók" megszólítást. Ha zsidó lett volna, ez a megszólítás elmarad.

Továbbá: Jézust ha zsidó lett volna nems szabadott volna elítélnie a szánhedrinnek. A zsidó törvények szerint tagnak kell ott lennie, hogyha egy zsidót el akarnak itélni. A kifogás humbug!!!

Pál leveleinek 90% tóra, talmud tanítás, csak 10% teszi ki Jézus tanítását!!

Ezért is nem fogadták el a manicheusok  a páli leveleket. Pál a zsidó keresztyén hitet hirdette, amit a damaszkuszi 5 év alatt meghagytak neki. Így lettünk mi zsidó (judaista) keresztyének. Az igazi keresztyének a katarok, bougimilok, valdensek,  stb voltak. Akiket írtottak.

DE A BIBLIA EGÉSZEN ÁT VAN JUDAIZÁLVA.

   

V. András István (2019.11.25. 22:02)

Észrevétel

"Az első lázadó gondolatot Jézus pártus származásáról még Badiny Jós Ferenctől ismerte meg az olvasó közönség."

Ez így van, főként a magyar közönségre vontakoztatva. Szélesebben kitekintve azoban:

Jézus életét és pártus származását -- korabeli szír, kopt, palesztin, török stb iratok alapján - részletesen  leírja és összefoglalja egy korábban megjelent könyv:

IESÄT NASSAR The story of the life of JESUS THE NAZARENE by Peter v F.Mamreov, Anna F. Mamreov, B.A.F. Mamreov. New York, Sunrise Publishing Company 1895.

Jóval később megjelent a német nyelvű fordítása is, szerzőként a német fordító nevét tüntetve fel....
Más nyelvre - tudtommal - nem fordították le. A könyv forrás értékű anyagokat tartalmaz.

 


Válasz: SzekeresS (2019.11.28. 17:43)

Köszönöm az információt!


Válasz: MMária (2020.01.03. 19:55)

Badiny Jós egyik állítása, hogy Jézus nem zsidó volt, hanem pártus herceg. A magyarság pedig a sumérokkal, szkítákkal, és a pártusokkal rokon. Ebből következően Jézus magyar volt.
Badiny meggyőződése szerint Galileában nem laktak zsidók, ezért Jézus és tanítványai sem lehettek azok.
Az evangélium „nemzetek Galileájának" nevezi, jelezve, hogy Galilea vegyes lakosságú volt. Ettől még laktak zsidók Galileában, amit a régészeti feltárások (pl. zsinagógák romjai) és korabeli források (Josephus Flavius) mutatják, és tény, Jézus apostolai közül tíznek héber neve volt.

Idézet innen: jezsuita.blog.hu/2010/06/18/partus_jezus


Válasz: Nyirkai (2020.04.03. 12:22)

Egy érdekes részletet találtam a Nyirkai jóslatban:

A tevék magyar hajcsárai Manó bőrét húzzák Krisztus képérehogy megtévesszék a népet, és aranyra válthassák a félhold csillogását.


Válasz: Baráti (2020.10.11. 17:36)

Csak neeem? Gondolt valakire?

   

Atamanfi (2014.07.11. 15:38)

Kedves Uram!

Meglepődve tapasztaltam, hogy miközben Tóth Gyula egy régebbi cikkét kerestem - és végre itt megtaláltam - egy olyan lapra tévedtem, amely az Eltévedt időszámításon (általam inkább a/z össze/ Zavarodott isz. a helyesnek gondolt) belül egy pár hete felmerült kérdésre nyitott fórumot.

Bennem nő a meggyőződés, hogy Mani és Jézus azonos.

Olvastam olyan véleményt, hogy a Biblia két külön történetről szól Nagy Herodes és a felnőtt Jézus esetében. Indoklásra és hivatkozásra nem emlékszem. A történet összekapcsolásánál az alapadatok részleges összefésülése sikeres csak. Például Betlehem körüli bizonytalanság, vagy a naziri/nazareti/ jelző.

A főbb egyezések, amik elindították a gondolatot:

Mindketten pártus hercegek.

Anyjuk neve Maria, Mariam/Mariyam/.

Kritikus éveik: 32-33 éves koruk. Mani  ekkor járt Indiában /és talán már sejtjük, hogy még hol/, Jézus tanításában pedig sok elemet véltem felismerni Krisnától, tehát előtte neki is járnia kellett ott.

Ugyanakkor Mani ködösen megadott születési helye (két -ismert- varos között) megengedi , hogy az ezekkel elég jó kis háromszöget alkotó Naziriya település neve megmagyarázza a Nazareti jelzőt is. /ez esik legközelebb Izraelhez/

Az ő esetében is keveset tudunk a tanításairól, de ha a bogumil-katar vonal szélsőségessége lenne igaz, akkor kizárt, hogy a "magyarok"  manicheusként értek volna vissza a Kárpát-medencébe.

Sok vizsgálandó dolog van amiket meg kívánok nézni, és mivel ezek sokkal inkább tartalmiak, mint matematikai idősík variációk, ez eltart egy darabig.

Előzetesen csak annyit, hogy Biruni közlése nem döntő /legfeljebb ellenőrizendő/ ebben, amíg nem tudjuk, hogy honnan származik az információja, lásd, magyar krónikák sokféle számítása. /mindenki a maga módján adatolt/.

Az eredményeket nagyobb írásban akarom a jövőben összefoglalni.

   

 

 

 

 

 
 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

13227/214 | 6

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2023

Etióp

:

2015

Kopt

:

1739

Iszlám

:

1444

Perzsa

:

1402

Zsidó

:

5783

Indiai

:

1945

Bizánci

:

7531

Örmény

:

1471


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2030

1783

Arszakida éra

TévesHelyes

2270

2023

Szeleukida éra

TévesHelyes

2334

2087


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2776

2529

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2770

2523

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

699 ol. 3 év

634 ol. 3 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.