Az ELMÉLET fórumoldalai:

Összegyűjtött GONDOLATOK...

 
 

...az őstörténetünkről, az eltévesztett időszámításról és egyéb kapcsolódó érdekességekről ...

 Különböző közösségi felületeken és a modern kor elérési eszközein keresztül gyakran szólítanak meg ismerősök vagy éppen érdeklődő ismeretlenek. Felteszik kérdéseiket, vagy csak elmondják gondolataikat, majd mindenki megy tovább a saját kis univerzumában. Jellemző ezekre a valós vagy éteri találkozásokra, hogy elillan a tartalmuk, vagy olyan fórumoldalakon tárolódnak, amik nem igazán működnek a jelenünk kollektív információs felületekre épülő világában.

 Pedig az itt felvetődő gondolatok, ötletek nagyon sokszor hordoznak valami fontosat, valami érdekeset, valami inspirálót, amelyekből nem egyet építettem be az elméletekbe. Ezek a feledésre ítélt rövid beszélgetések találhatóak itt, témánkénti bontásban. A párbeszédek nem feltétlenül időrendben követik egymást, jellemzően a mondanivaló kapcsolatát tartottam szem előtt.

 Valamennyi téma megtoldható egy újabb gondolattal vagy kérdéssel, regisztráció nélkül. Egy tetszőleges felhasználónév és email megadása elegendő. A témák csökkenő időrendben követik egymást.Pártus Jézus és egyéb furcsaságok...✍🏻 ✍🏻SzekeresS (23.05.28.) ÚJ
Az eltévesztett időszámítás kérdései...✍🏻 ✍🏻SzekeresS (23.05.25.) ÚJ
Változások és újdonságok... ✍🏻SzekeresS (23.05.22.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻SzekeresS (23.04.12.)
Miért csak a magyar magyaráz... ✍🏻Dorian (23.01.29.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻SzekeresS (22.10.25.)

 

Őshonos őstörténet kérdései...

Az őshonos őstörténet alaptétele: a honfoglaló népek, sem Attila, sem Árpád idejében nem jöhettek be egyszerre annyian, hogy nyelvileg magukba tudnák olvasztani nyom nélkül az itt élő, körülbelül másfél-kétmilliós létszámú őslakos népességet. A hadi logisztika törvényszerűségei kizárják ezt a lehetőséget. Viszont 100-200 ezren igen, ami arra tökéletesen elegendő, hogy uralkodó vagy nemesi rétegként átvegyék a Kárpát-medencében a hatalmat és meg is tartsák. Mi történt velük, ha nem a mi nyelvünket beszélték? Beolvadtak. Ugyanúgy, ahogyan az ősbolgárok népe. A bolgároknál az ősbolgár népesség olvadt be, de megőrizve a bolgár nevet, nálunk pedig a honfoglaló magyar népességgel történt ugyanez és magyar névvel.


LL.kedő (2022.10.25. 09:59)

Az elmélet tetszik, azonban én mint egy hatvanas összeesküvés elméletekben megedződött öregúr úgy gondolom, hogy nem kell annyira félni az összeesküvés elméletektől. Az elmúlt öt hat év engem ugyanis arról győzött meg hogy az összeesküvés elméletek nagy számban "összeesküvés gyakorlattá" módosúltak. És minden ilyennek az eredője egy irányban keresendő.

Vannak bizonyos gyökértelen vagy gyenge történelmi gyökerekkel rendelkező népcsoportok akik betegesen ki akarják pusztítani a tradícionális ösnépek gyökereit, mindeközben teremtve maguknak hamis múltat.

Az itt előkerült eltévedt időszámítás elmélet az én lelkemhez is közelebb van mint a kitalált középkor, de azt is látni kell, hogy amannyiben önnek van igaza, a hiba felfedezésekor igenis rátelepedtek bizonyos "összesküvök" akiket nagyon zavart hogy a kárpátiai népek európa ösnépei és ök azok akik ide beszivárogtak, bekéreckedtek és kellet nekik egy Nagy Károly és a Karolingok legitimálni ittlétüket.

Ami engem kicsit zavar és a Finn Ugribugrti elmélet felé kacsintónak mutatja a tanulmányt, hogy az összegzésben mindenáron alacsonyabb rendű szolganéppé degradálja a kárpátiai ösnemzetetakit mindenféle szteppei holdák kényükre kedvükre leigázhatnak.

Ugyanakkor a tanulmányban fel vélem fedezni hogy a szkiták mint nagyon korai népcsoport itt vannak a medencében és tudjuk hogy kiterjedt birodalmuk volt kisázsiában. Nem hangzik sokkal jobban az, hogy ezek a beérkező "Uralkodó Házak" katonáikkal és szolgáikkal örökösödés okán érkeztek az őshazába, hogy átvegyék a szakrális hatalmat? Ez is összehangolódik azzal a ciklikussággal, hogy 2-3-400 évenként kifárad kihal elsatnyul az előző "Uralkodó Ház".

Számomra nagyon sokat mondó a Dalai Láma azon üzenete miszerint a Kárpát-medence valamiféle szakrális szellemi vallási központja volt Szkítiának (a föld szív csakrája) és ezért az itteni uralkodók kiemelt szerephez jutottak Szkítián belül.


Válasz: szekeress (2022.10.29. 06:57)

Mivel az előző beírás is erről kérdez, összevonva válaszolnék rá.

Idézet: Az elmélet tetszik. Azonban én, mint egy hatvanas összeesküvés elméletekben megedződött öregúr úgy gondolom, hogy nem kell annyira félni az összeesküvés elméletektől. Az elmúlt öt hat év engem ugyanis arról győzött, meg hogy az összeesküvés elméletek nagy számban "összeesküvés gyakorlattá" módosultak. És minden ilyennek az eredője egy irányban keresendő.

Szinte biztos, hogy léteznek olyan érdekérvényesítő összefonódások, amelyek megfelelnek az összeesküvés-elmélet fogalmának, de az is biztos, hogy ezek azonnal vagy rövid idő múlva szeretnék látni hatásukat, nem pedig „egyszer csak”, generációk múlva.
Gondoljunk bele, hogy mit szólna egy két lábon álló, hatalmat gyakorló egyén, ha valaki megkeresné, hogy, fogjunk össze, hamisítsunk, hogy majd száz-kétszáz-ötszáz év múlva ne legyen probléma belőle, ha akkor lesz majd olyan csoport, akinek szüksége lesz rá.
Hülyének nézné és elküldené melegebb tájakra.
Ha volt is hamisítási szándék az időszámítás körül, annak olyan problémát kellett volna orvosolni, ami akkor is létezett. Pl. a hatalom megőrzése nem tartozott ide, mert azt a kard ereje és a vallás támogatása megoldotta. A többi liláról nem is beszélve.
Én a beírások, beszélgetések időpontjáig nem találtam olyan okot, ami racionálisan elfogadható alap lett volna egy hosszútávú érdekérvényesítő akaratnak. De ez nem jelenti azt, hogy ebben a pillanatban nincs ilyen, igaz kissé erőltetettnek látom, de kevesebb információ alapján is több száz elméletet gyártottak a hozzáértők”. Egyelőre csak annyit, hogy az információmorzsák itt vannak a honlapon, és ha volt is hamisítási szándék, az lehetett az alapja, mert azonnali információ eltitkolásra volt szükség, ami máig igaz.

 Idézet: Vannak bizonyos gyökértelen vagy gyenge történelmi gyökerekkel rendelkező népcsoportok, akik betegesen ki akarják pusztítani a tradicionális ősnépek gyökereit, mindeközben teremtve maguknak hamis múltat.

Ezt a - szerintem zavarkeltőnek terjesztett álságot – lilák közé sorolnám.  Elég könnyű átlátni rajta. A mai őstörténet alapja, hogy a hatalmat gyakorló nemesség próbálta megkeresni őseit a krónikák után, aminek van is némi alapja, de csak némi. Ez csak a nemességre igaz, sajnos tévesen kivetítették a köznépre és a nyelvére. Vallom, hogy a köznép és a nyelve Kárpát-medencei eredetű. Az őshazakereséshez viszont „gyenge történelmi gyökerekkel rendelkező népcsoportok”-nak semmi köze. Köztudott hogy, honnan származnak, nem is tagadja senki. Sem ők, sem mások. Ezért egy rágalmazó hangulatkeltésnek tartom.

Finnugor elmélet:

Erről csak annyit, hogy az elmélet időben tőlünk olyan távolságba tenné ezt a kapcsolatot, amely értelmetlenné teszi az egészet. Szerintem a nyelveket nem szóegyezések, hanem szabályaik szerint kellene rokonítani.

…és a szolganépek:

Az a bizonyos ostoba hősi pátosz! Tessék mondani, hol vannak azok a bizonyos hősi ősök? Sehol. Egyszerűen kihaltak, felszívódtak, őshazával együtt. Eltűntek, beolvadtak és kik élnek most itt: az akkori köznép leszármazottai. Még a nemesi réteg zöme is az őshonos népből lett kiemelve a tatárjárás után. Megtagadjuk saját őseinket. Na, ezt nevezem aljasságnak. Amikor a fiú kitagadja az apját, egy gátlástalan megszálló kedvéért, miközben elveszti nyelvének valódi forrását, valódi gyökereit. Ez az őshaza kapával és kaszával épült fel, és nem nyíllal és karddal, mert az csak pusztítani tud, akár véd, akár támad. A nyíl és a kard már többször elvesztette hazánkat. A kapa és a kasza és a nyelv tartotta életben, ami a köznép kezében, tudásában volt. Ennyit a lenézett szolganépről… Valakiknek nagyon szégyenkeznie kellene.

Kicsit erősre sikeredett a vége, de meggyőződésem, hogy ez az igazság.

   

Esküdt (2022.10.06. 15:17)

Ha a magyarok nyelve a Kárpát-medencében született meg, hihető magyarázatot kell adnunk a kérdésre, hogyan került seregnyi szavunk lenyomata finnek, lappok, manysik, törökök, mongolok, japánok stb. nyelvébe. Európa és a Kárpát-medence legkorábbi lakói a crô-magnoni emberek voltak (kb. 40000 éve élnek földrészünkön), ők azonban nemigen jutottak túl Európa határain. Kik és hogyan terjesztették el szavaikat Ázsiában?

 Nyelvünket, tegyük fel, a szkítáktól örököltük. Ők az utolsó eljegesedés idején Európa és Ázsia pusztaságait, a középső kőkorszakban pedig Kelet-Európa keleti felét lakták. Utóbb ismét szétterjedtek Eurázsia pusztáin. Számos európai és ázsiai néppel érintkeztek, közéjük beolvadtak stb., s ez megmagyarázná, hogyan kerültek szavaink ezekhez. A szkíta elődök azonban, bánatunkra, a Kárpát-medencében először csak i. e. 4000–3600. között telepedtek le. Őslakosok, ha úgy tetszik, a Duna völgyében azonban nem a legkorábbiak.

 Finnek és ugorok lettek volna nyelvünk hordozói? Ők Kelet-Ázsiából rajzottak ki, Nyugat-Szibériában, illetve Északkelet-Európában csak 13000–11000 évvel ezelőtt jelentek meg. Nemigen lehetünk rokonaik, mert a mai magyar népességben leszármazottaik csupán egy százalék arányban vannak jelen.

 Ha a felsoroltak nem jöhetnek számításba, akkor talán az újkőkori jövevények lehettek nyelvünk hordozói. Éppenséggel e feltevésnek is vannak hívei. Ők sem kerülhetik meg azonban az alapvető kérdést. Miként lehetséges, hogy szavaink egyikét-másikát távoli népek nyelvében is felismerjük? Vagy mi vettük volna át ezeket? Hogyan?


Válasz: SzekeresS (2022.10.07. 13:47)

Az angolt se kellene kihagyni, mert cseppet sem "vad-vájd" ötlet.

Vajon "mennyi-many" szavunk hajaz angolra?
A válasz: pont "annyi-any", hogy Varga Csaba könyvet is írt róla.

Csak példának írtam, viszont az angol many/any használatának nyelvtani szabályai szinte ugyanazok, mint a magyarban a mennyi/annyi szópárnak.

Ha pedig vannak szavaink keleten és nyugaton is, akkor maradni kell ott, ahol éppen vagyunk, középen...

   

Esküdt (2022.09.27. 17:00)

Sarmizegetusa nevével kapcsolatban szolgálhatok némi kiegészítéssel.

Ptolemaios munkájában a hely megnevezése Zarmizegethousa, latin feliratokon Sarmizegetusa, a Tabula Peutingeriana bejegyzése szerint Sarmategte, a Ravennai Névtelen Földrajztudós szerint Sarmazege. Úgy gondolom, az első két szóalakot tekinthetjük az eredeti név hangzásához legközelebb állónak. A többi alak alighanem korcs változat.

A dák királyi város nevének jelentését többen próbálták megfejteni. A dákok nyelvét indoeurópai nyelvekkel, például a szanszkrittal vetették össze.

Gheyn szófejtése szerint Sarmizegetusa jelentése Meleg folyó városa. Zarmi (szanszkrit gharma: meleg) és zeget (szanszkrit sarjana, baktriai harezâna: folyik). A várost, állítja a szerző, a közeli Sargetia (Sztrigy) folyóról nevezték el a dákok.

Tomaschek szerint Sarmizegetusa értelme: Élet világának fényét árasztó palota. Zarmya (szanszkrit harmya: palota), zegeth (szanszkrit jagat, jigat: megy, mozgékonyság, élet világa) és usa (fényt árasztó, égő).

Mennyire hihetők e megfejtések, ki-ki ítélje meg maga.

Úgy hiszem, nem kockáztatunk sokat, ha a magyar nyelvvel is próbát teszünk. A magyar nép, a magyar név a dákok idejében még nem létezett, csak a nyelv, melyet - beszélői nyomán - nevezzünk szkítának.

Valószínűleg összetett szóval van dolgunk, próbáljuk tehát a kifejezést elemeire bontani, pl. ekképpen: Sarmiz-eget-us-a. A szó végi "a" jó eséllyel a (görögben és latinban kötelező) névszó jelölése. Az idegenek hallása szerint, a görög és latin hangzók készletével lejegyzett név valószínűleg nem adja vissza tökéletesen az eredeti szóalakot. Némi hajlítgatásra lesz tehát szükség, hogy az eredetit visszanyerjük: Származ-esküdt-ős.


Válasz: SzekeresS (2022.09.27. 19:31)

Köszönöm. 
Azért a szanszkrít eredetet eléggé vad ötletnek tartom és én elvetném, attól függetlenül, hogy a nyelvet beszélő nép nagy valószínűséggel megjelent a Kárpát-medencében. Még nagyobb valószínűséggel ugyanolyan megszálló, uralkodó rétegként, mint Indiában. 
A hely neve inkább az itt élő megszállt népek nyelvei közül való, mint ahogyan László Gyula mondja, hogy a helynevek eléggé szívósan megőrződnek (Duna, Tisza, hegynevek, stb...).

Az hogy ilyen sok formában került megőrzésre, azt mutatja, hogy a latin-görög abc nem tudta visszaadni a kiejtett alakot. Ez egy olyan nyelv felé mutat, ami több hangot használ, mint a latin vagy a görög nyelv. Pl. a magyar. Nézzük a változatokat.:

Zarmizegethousa
Sarmizegetusa
Sarmategte,  
Sarmazege

A rövidítés jelemző a magyar helynevekre is, pl Vásárhely Hódmezővásárhely helyett, Egerszeg Zalaegerszeg helyett, és eléggé hosszú listát lehetne összeállítani ilyen helyneveinkből... 

Tehát, így: Sarmazege  Sarmazegetusa helyett. 
Egyébként rögtön idekívánkozik a magyar helynevekben igen gyakori szeg alak: pl. Sarmaszeg
e
A maradék ethusa thusa, egyház (régiesen kiejtve: etyház) vagy a háza. Az idegen irástudó, halva, leírt valamit. Ki ezt, ki azt. 

Származ-esküdt-ős alakot inkább szó nélkül hagynám. Vigyor

   

György (2022.08.15. 19:40)

- Egy egyszerű kérdés: akkor a manysik miért tudnak majdnem magyarul? Nem vagyok nyelvész mint tudod, de a hanti-manysi magyar kapcsolat eléggé közismert, ezt senki nem vitatja.


Válasz: SzekeresS (2022.08.15. 21:12)

- Természetesen én sem vitatom. De azért a "majdnem" jelző erős túlzás. Néhány hasonló kifejezésről van szó. Ennyit találunk az angolban is, Varga Csabának köszönhetően.

Szóval: a meglévő azonosság közös alapnyelvi származásra vetíthető vissza. Nem háromezer évre gondolok, hanem legalább a duplájára. Földrajzi elhelyezkedése pedig az egykori folyamköz magasságában lehetett, az ősi "termékeny félhold" területén. Mivel a manysik mindig is kevesen voltak (ma 8-9 ezer fő), és viszonylag elzárva éltek a világ nagy folyamataitól, a nyelvi fejlődés megrekedt egy szinten, és megőriztek az ősnyelvből származó azonos hangzású, jelentésű kifejezéseket.

Ugyanakkor a ma magyarnak nevezett népesség mindig is sűrűn lakott részeken élt, és mindig is nagyszámú volt. Még mindig többen vagyunk, mint az összes finnugor együttvéve. A sűrűn lakott és gazdag életterünk – mondhatnánk jó fekvésűt is - vonzotta az innen-onnan támadó hadi népeket. Ezek magával hozták saját nyelvüket, amiből a magyar nyelv magába olvasztotta mindazokat a kifejezéseket és - valszeg - nyelvtani alakzatokat, szabályokat is, amit hasznosnak, jónak talált. Így a nyelvünk folyamatosan gyarapodott, fejlődött.

Az egykori közös alapnyelvű hazára sem úgy kell gondolni, hogy egymás mellett éltünk, egy magyar, egy manysiként, hanem ők éltek a keleti felén, mi a nyugatin. A jégvilág fokozatos északra húzódásával ők a keleti oldalon, mi pedig nyugatin kezdtünk észak felé terjeszkedni. Úgy néz ki, hogy a nyugati volt a népesebb világ vagy mondjuk a szerencsésebb az élhetőbb élettér viszonylatában.

   

Szomor (2022.01.01. 06:49)

Tisztelt Szekeres Úr!

Említ egy forrást, amire több helyen hivatkozik, de nem találja. A törökkori hadviselés hadi logisztikáját elemzőmunkáról van szó.

Érdeklődöm, hogy időközben sikerrel járt-e keresése?


Válasz: SzekeresS (2022.01.14. 06:09)

Kedves Szomor!

Köszönöm érdeklődését. Sajnos nem. Igaz, eléggé lekötöttek az elmélettel kapcsolatos egyéb kutatások. Remélem előbb-utóbb csak meglesz az író és a forrás.


Válasz: Szomor (2022.01.21. 21:23)

Egy megjegyzés az Ammianus Marcellinus csatakiáltása című részhez:

Ha valakit saruval, csizmával azonosítanak, az sértés. Megdobálni vele szintén. Mintha lemarházná az illetőt.

   

magtudin (2020.10.22. 08:15)

A Tarih-i Üngürüsz is bizonyítja, hogy a Kárpát-medence mindig a mi népcsoportjainkkal volt tele. A szkíta-hun-magyar azonosság éppen úgy igaz, mint a Kárpát-medencei őshonosságunk, emellett természetesen vannak rokon szkíta nemzetek keleten is. A szkíta-hun-magyar egy és ugyanazon nép, kár tagadni, s ráfogni, hogy ezek csak hasonlóak.

   

4zet55 (2019.06.01. 13:15)

'volohok'

Segíthetek: olaszok! Olaszország neve lengyelül Włochy

Az olaszok pedig a rómaiak utódai. Őket a hunok kergették el Pannoniából. Tehát ezen az úton is arra a következtetésre jutunk, hogy a ravennai székhelyű Római Birodalom stb.

Üdvözlettel: Ö. Gábor


Válasz: SzekeresS (2022.08.31. 05:40)

A fentebb olvasható beírás eredetileg nem ide történt, hanem az Eltévedt időszámítás megfelelő fejezetéhez. Azonban igen hasznos információt adott Az őshonos őstörténet: Kik vagyunk? című hipotézishez, ahová beemeltem a forrás megnevezésével.

Köszönöm az önzetlen segítéget az információ közlőjének, Ökrös Gábornak!.

A szerző

   

szzoli (2010.06.18. 07:01)

Kik vagyunk?

Én is ezt kérdezem magamtól...Szeretnék kérdezni...Tehát, ha jól sejtem a jászok az alánoktól az alánok a szarmatáktól származnak, akik ugye már régen itt éltek, élnek a Kárpátok közt. Azt értem, hogy minket mindenki Iránba akar tolni, hiszen végül is onnan eredünk, viszont azt nem értem miért mindenki csak a tatárjáráshoz köti idejövetelünk! Nem lehet, hogy sokkal hamarabb érkeztünk ide? Ja és nem értem, hogy a viharban felejtettünk el "jászul" 50-100 év alatt, ha mi valóban a tatárok elől menekülve csöppentünk ide? És még valami: Minden jász magáénak érzi a jászkürt legendáját, de hivatalosan senki nem köti hozzánk, hiszen akkor kb. 300 évvel nem tudnának elszámolni a történelmünkben. Most a jászkürt a miénk, vagy csak etetjük a népet?

Zoli Jászberényből


Válasz: SzekeresS (2010.06.21. 14:53)

Üdvözlöm Kedves Zoltán!

Értem és én is látom a problémát. Valóban, mit keres ott Lehel (Lél) vezér kürtje, ha 1200 körül jöttek be a jászok és hogyan veszthették el nyelvüket, származástudatukat 50-100 év alatt nyom és népi emlékezet nélkül. A hivatalos történetírás azért szállított egy jó nagy, ellentmondásos marhaságot. Erre csak egy válasz lehet: sehogy és Lél vezér idejében is itt éltek.

Sőt: a római korban a Jászság területén a yazig (Jászok??) nép élt az 1-2 századtól.

A hivatalos finnugor származáselmélet szerint, azok hogy lehetnének a magyarul gyönyörűen beszélő jászok, mert mi ugye 895-ben jöttünk be…. Azok csak alánok lehetnek vagy akárkik de magyarok nem. Isten őrizz!!!

A jászok, véleményem szerint ugyanúgy őshonosak a Kárpát-medencébe mint a palócok, matyók, stb.stb. A magyar nyelv mindig is itt élt, őseinkkel együtt…

   

MMihály (2010.06.04. 09:34)

Arra nem gondoltam, hogy mi lennénk a sclavi, pedig ... SZKLavi - SZéKeLY itt volt elôttünk és én ilyen tipusú szófejtéssel foglakozom, sôt, most, hogy ez felmerült úgy rémlik, hogy valahol már olvastam errôl, valaki már fejtegette, hogy a székely szó a szegény(paraszt) változata.

A voloh pedig lehet a volk egy tájdivatos változata, tehát a (német) 'nép', melynek területére tolódótt a Nyugat-római birodalom súlypontja.

Üdv: Mihály

   

 

 

 

 

 
 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

13192/179 | 11

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2023

Etióp

:

2015

Kopt

:

1739

Iszlám

:

1444

Perzsa

:

1402

Zsidó

:

5783

Indiai

:

1945

Bizánci

:

7531

Örmény

:

1471


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2030

1783

Arszakida éra

TévesHelyes

2270

2023

Szeleukida éra

TévesHelyes

2334

2087


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2776

2529

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2770

2523

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

699 ol. 3 év

634 ol. 3 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.