Szekeres Sándor

A betlehemi csillag és a valódi időszámításunk

 
   
  

Mintegy kétezer éve három napkeleti utazó hajolt össze a Jeruzsálem felé vezető úton, a keleten feltűnt csillagjelenségen tanakodva, Máté evangéliumának tanúsága szerint. A történet folytatását, amit a betlehemi csillag misztériumaként ismerünk, máig a történelem megfejtetlen homálya rejti.

Pedig a mai időszámításunk ennek a közismert égi jelenségnek az évében kezdődött volna. Állítólag. Azonban az első év környékén a betlehemi csillaghoz még hasonló jelenség sem található. Sokan ezért kétségbe vonták azt is, hogy megtörtént. Pedig igen, megtörtént. Csak időben rossz helyen keresték.

A mai időszámításunk valójában nem Jézus születésének idejében kezdődött, hanem sokkal korábban. A neve az Úr időszámítása. A betlehemi csillag pedig ott van, abban az évben, ahol lennie kell és ahol a keresztény világ mindig is ünnepelte a kis Jézus születését.

 

…én nem ilyen lovat akartam…

Rendhagyó utószó

Talán az elején szokatlan a fejezet címe, de higgye el a Kedves Olvasó, jó a cím. A következő fejezetekben olvasható gondolatok alapja a 2009-ben kiadott Eltévedt időszámítás című könyvem, aminek tartalmát alaposan megszűrtem, átírtam, átrendeztem és bőségesen kiegészítettem. Ez a fejezet tulajdonképpen annak a könyvnek a kései utószava, egyúttal az újraírt elmélet előszava.

Amikor az ötlet alapján leírtam az elméletemet, még semmit nem láttam abból a problémasorból, amit a kiadás utáni kutatás fedett fel. Ha tudom, talán meg sem írom, de a szellem már kibújt a palackból, ezért végig kell menni az úton, akárhogyan is fáj. A felfedezett új adatok ismeretében sokáig bizonytalankodtam, ötleteltem azon, hogy hogyan tovább. Az újraírt elmélet nagyon érzékeny pontokat ér el a társadalmi közérzeten, akár a hétköznapok, akár a tudomány, akár a hit világára vonatkoztatva. Az általam talált tények felkavaró következtetésekhez vezettek, amelyeket valamilyen feloldás nélkül nem lenne bölcs dolog a köz elé tárni.

A 2009-es könyvet igyekeztem korrekt alapra építeni - értsd: hitelesen igazolva minden állítást - hogy mennyire sikerült, kinek-kinek a belátására bízom. Nem vagyok képzett tudós - igaz, nem is tekintem problémának - ezért az újban lemondtam arról, hogy szigorúan vett tudományos művet írjak, így kevésbé kötnek a kötelező kritériumok, de fenntartom magamnak azt a jogot, hogy elméletnek nevezzem munkámat. A lemondás oka, hogy amikor a Jézus születésétől számolt időszámítást kell tudományos alapokra támaszkodva górcső alá venni, azonnal belekeveredünk a szakralitás misztikumaira épülő világ fonalaiba, amivel a tudomány nem igazán tud mit kezdeni.

Ugyanakkor a megújult elmélet fejezetei erőteljes logikai láncokra épülnek, amelyeknél nem is lesz probléma. Minden esetben igyekeztem olyan információra alapozni, amit valamilyen forrás valahol említ, vagy valahol, valaki kimondott. Azt persze nem állítom, hogy egy könnyedén átfutható hétvégi olvasmány. Rá kell szánni egy kis időt.

Az elmélet megoldása talán elsőnek mondható műfajában, a téves összeesküvés-elméleti megoldásokat tagadva. Igaz, végül én is eljutottam egy felülről irányított, tragikus végű eseménysorig, de egy jól követhető ok-okozatra épülő kapcsolati vonal végén.

Az írásom több, eddig érinthetetlen tabut fog megkérdőjelezni. Azonban ne feledjük, az emberi tudás átlépett egy határt, a korábbi evidenciák gyermeteg gondolatokká alakulnak. A modern embernek kétségei támadtak a régiek mindennapi dogmái iránt. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, amire új válaszok kellenek. Ismét a hitbéli megújulás és útkeresés korában járunk, de nagyon fontos lenne megőrizni a tisztaságát. Sajnos pont az ellenkezőjére, és hajmeresztő kilengéseire egyre több jel mutat.

Hiszem, hogy a következő problémamegoldó gondolatokat egy tudós talán le sem merte volna írni. Ehhez egy olyan ember kellett, mint én. Nincs tudományos szintem, amit kockáztatok. Intelligenciahányadosom valahol 155 felett van, egyéniségemre, gondolkodásomra jellemző a rendezettségre törekvés, a probléma meglátása és megoldása. Emellett van bennem egy erős elhivatottság, ami a buktatók ellenére végigkényszerít az úton, pedig nem vagyok meggyőződve, hogy látni fogom munkám gyümölcsét. Nem baj. Amit lehetett, megtettem.

 


...a könyv további fejezetei felhasználónév és jelszó megadása után érhetőek el.
Hozzáférés a következő rész alján lévő gombra kattintva igényelhető.

 


ÜDVÖZLÖM KEDVES LEENDŐ OLVASÓM!

Ritkán fordul elő, hogy egy szerző saját készítésű portálrendszerén tárja nyilvánosság elé művét. A könyv jelenlegi formája élvezi a modern honlapos megjelenítési technika előnyeit. Művelője vagyok az új megjelenítési technológiának, így nem jelentett gondot a felvitele, a könyv megírása is egy, a programozók körében kedvelt forráskód-szerkesztőben történt.

Egyéb formátumú kiadását - nyomtatott vagy elektronikus könyv, pdf formátum - egyelőre nem tervezem, hacsak nem kapok egy kedvező ajánlatot. Oka, hogy egyre nagyobb teret nyer a digitális formátum a nyomtatottal szemben. A jövő a digitális irodalomé, és a Gutenberg-világnak lassan leáldozik. A végjátékot pedig minden résztvevő megszenvedi, és ebben épp a szerzők a legvédtelenebbek.

Egy-egy weboldal méretét mindig nehéz felmérni. Ez az elméleti anyag papír alapú nyomtatásban körülbelül egy hat-hétszáz oldalas normál méretű könyvnek - B5-ös formátumban - felelne meg. A szavak száma több mint hetvenezer, a képeké pedig jóval kétszáz felett van. A jelentős méretű anyag ellenére a szöveg erőteljes tagolásával és a legújabb webes elemek látványos segítségével könnyen követhető a mondanivalója.

Az elmélet előzményének mondható könyv kiadása óta tíz év telt el. Tíz, kutatással eltöltött év munkája fekszik benne. Úgy gondolom, hogy havi egy, finomabb kávé ára méltányos összeg egy könyvért, és három kávéért rögtön három havi hozzáférést adok (1500 HUF/3 hó). Állandó hozzáférésről külön egyeztetés után lehet szó.

A portál tartalmaz egy zártkörű fórumot az elmélet számára, belső szabályzattal. A tagok felvétele ajánlás/meghívás alapján történik. Emellett működik egy olvasói fórum, ami mindenki számára olvasható. Hozzászólni csak belépés után lehet.

 


A könyv rövid tartalomjegyzéke 

A betlehemi csillag és a valódi időszámításunk

Rendhagyó utószó

 

I. A valódi időszámításunk

1. A naptárreform problémája

2. A sötét középkor problémája

3. A megoldás keresése

4. A valódi időszámításunk

 

II. A valódi betlehemi csillag

1. A népszámlálás éve

2. A betlehemi csillag a forrásokban

3. A király csillaga

4. A betlehemi csillag

5. A születésnap és a betlehemi csillag

6. Kérdések és válaszok

7. Összefoglaló megállapítások

 

III. Misztikumok, összefüggések, elemzések, feloldások

1. A középkori krónikák titkai

a) A középkori magyar krónikák és szövegezésük

b) A Kézai-krónika évszámai

c) A Képes Krónika évszámainak titka

d) Két ellenpróba: Anonymus és a Tarihi Üngürüsz

2. A pártusok időszámításáról

a) A pártusok időszámításának neve

b) Az új időszámítás megjelenése Európában

3. A sötét középkor és a helyretett időskála

a) A sötét középkor keletkezése

b) A helyretett időskála évszámai

4. Sötét középkor nélkül

a) Az etióp időszámítás

b) A koptok időszámítása

c) Az iszlám időszámítás

d) A kettős honfoglalás

5. A szökőévek illeszkedéséről

6. A szénizotópos kormeghatározás problémái

7. Összefoglaló megállapítások

 

IV. A valódi Dionysius-i húsvéttábla

1. Álláspontok, amit ma ismerünk

2. Elsőkörös megoldáskeresés

3. Újratervezés és elemzés

4. A Diocletianus éra rejtélye

5. Összefoglaló megállapítások

 

V. A valódi Úr Jézus Krisztus

1. A rebellis gondolat: Jézus, a pártus herceg!

2. Kik voltak a napkeleti bölcsek, a háromkirályok?

3. Az emberiség pedig lassan felnő...

4. Máni, a pártus herceg és a manicheizmus

5. Életrajzi adatok párhuzamai

6. A próféta pecsétjének felirata

7. Hitetlen Tamás és valódi kora

8. A pánik kezdete és következményei

 

Majdnem igazi utószó

 

Valódi őstörténetünk: kik vagyunk?

1. Genetikai származásunk

2. Valódi őstörténetünk

3. Morzsák a Kárpát-medencéből

4. A nyelvi honfoglalás problémája

5. Hon(t)foglalókról

6. Kik vagyunk?

 

 


Mellékletek:

1. A nap- és holdfogyatkozások

2. Az arszakida időszámítás fogyatkozásai

3. Március 21 vagy március 25?

4. Összehasonlító kronológia

5. Dionysius Exiguus eredeti, latin nyelvű táblázata és írásai

6. Forrásjegyzék

7. Tartalom

 

 


Olvasói hozzászólások

Minden, ami vélemény, javaslat, kérdés, dicséret és megrovás, legyen az a honlappal kapcsolatos, vagy csak a tartalomhoz fűződő általános gondolatok, ami egyúttal ajánlás is a hozzászólások témájában. A fórum mindenki számára olvasható. Beírni csak hozzáféréssel rendelkezők tudnak, de ők akkor is, ha a hozzáférésük ideje lejárt. A fórum utólagosan, de erősen moderált. A szabályzata követi a hasonló jellegű fórumok kialakult rendszerét, mind jogi, mind etikai szempontoknak megfelelően.


Zártkörű fórum

A tagok felvétele ajánlás/meghívás alapján történik, személyes kapcsolat felvétele után. A személyes jelleg folytán a megadott név kerül minden hozzászólásához. A szabályok követik a hasonló fórumok általános formáját, amit a tagok javaslata alapján alakítunk. A tag felvételét vagy ajánlását a webmesternél (a szerzőnél) lehet kezdeményezni. A beírásokat csak a hozzászóló engedélyével lehet egyéb felületeken közzétenni, idézni.


 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  A BETLEHEMI CSILLAG és a valódi időszámításunk
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY