Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS elmélete

 
 
📜 Előző írás Következő írás 📜

TÉVIDŐS TÉMA: ELMÉLET

FEJEZETE: Bevezető

Á, nem olyan nehéz az...


- Tulajdonképpen hogyan is tévedt el az időszámítás? - kérdezte egy barátom, az elmélet nevével évődve és folytatta - El tudnád mondani nekem, csak úgy egyszerűen, anélkül, hogy azzal a rengeteg számmal összezavarnál?

- Évszámok nélkül? Nem is tudom... - feleltem, mivel én jöttem egy kicsit zavarba a váratlan kérése miatt, de sikerült feltalálni magam és visszakérdeztem - Egyszerűen? ...azt hiszem úgy, hogy elkezdték használni...

A választ humornak szántam, de szinte azonnal rájöttem, hogy mennyire rátapintottam az igazságra...

 

Azzal, hogy Róma elkezdte hivatalosan használni az Anno Domini bevezetésű időszámítást, szinte azonnal tévútra lépett vele, mégha jószándékú is volt átvétele illetve bevezetése Jézus születésétől számolt éraként.

Szinte törvényszerűen létre kellett jönnie a kronológiában a sötét középkor-nak nevezett forráshiányos korszaknak. Szinte törvényszerű, hogy a sötét középkor előtti szénizotópos vizsgálatok pontatlanok, túl nagy tűréssel dolgoznak. Az sem véletlen, hogy az időszámítás hibáit firtató társelméletek egytől-egyig a sötét középkor környékén keresgélnek.

Ennek oka, hogy az Anno Domini bevezetésű időszámítás valójában a pártus birodalom érája és Jézus idejében már létezett. Valós első évvel indult, I. Arszak pártus fejedelem megkoronázásával, egyúttal a pártus - arszakida - birodalom megalakulásával. A mai, téves kronológiában i.e. 247-ben.

Jézus, illetve Augustus császár korának a pártus, azaz a mai időszámításunk egyes évszámához rendelésével a teljes római kort és a hozzá kapcsolódó minden kronológiai eseményt 247 évvel hátrébb tették. A valóban megtörtént história kronológiájába 247 üres év került, amit a kronológiát építők lassan kitöltöttek a római kor utáni valós 247 évből. Így lett a 247 évnyi valós történelemből mintegy 500 évnyi sötét középkor.

 

A további beszélgetés során az elmélet elmagyarázása, ott, akkor, nem igazán sikerült. Egyszerűen képtelen voltam számok nélkül elmondani a lényegi mondanivalót. Próbáltam ugyan leegyszerűsíteni az elmélet gondolatmenetét, de a barátom kis idő múlva közölte, hogy most ő tévedt el a számok között.

Akkor ébredtem rá, hogy jó lenne az elméletet hétköznapi olvasó számára is követhető formába önteni. A jelenlegi levezetésekkel eléggé nehezen emészthető. Pedig...

Egy családi történetet idéznék ide. Édesanyám és a kamasz fiam egy kosárlabda mérkőzést néztek a tévében. A nagymama és unoka közös szurkolása közben mindig történik valami különleges. Édesanyám egyre-másra ócsárolta az éppen mellédobó játékost: - Miért nem tudja bedobni? Hogy lehet ilyen kétbalkezes? Dobd már be... - és így tovább. A fiam, valamennyire ismerve a sportág nehézségeit, megjegyezte, hogy azért nem olyan egyszerű bedobni azt a labdát. Mire az életében sohasem sportoló Édesanyám csak legyintett egyet és annyit mondott: Ah, nem olyan nehéz az!
Azóta a családban, ha találkozik valamelyikünk egy lehetetlen vagy nagyon nehezen megoldható dologgal, őt idézzük: Á, nem olyan nehéz az!

- Szóval, nem olyan nehéz ez... - mondanám én. Azonban az elmélet felépítése során jó néhányszor kellett az elejétől átfutni, újraszámolni, újra értelmezni nekem is, mivel egy-egy újabb probléma megoldásán néha el-elbizonytalanodtam. El kell fogadnom, hogy igen, nehéz.

A blog cikkeiben igyekszem ritkítani a számokat, azonban mégiscsak az idő és a számítás szó van összekapcsolva az elmélet nevében. Szóval kellenek a számok, legalábbis valamennyi. Leegyszerűsítve lesznek bemutatva a fejezetek lényegi mondanivalói, benne hagyva az egyszerűbb bizonyításokat, hogy az Olvasó se tévedjen el az időszámításunk után.

Ha valaki mégis úgy gondolná, hogy ettől részletesebb bizonyításokat szeretne látni, utánanézhet az eredeti bizonyítási folyamatoknak az elmélet oldalán, illetve rákérdezhet a cikk hozzászólásaiban.

 

Néhány bekezdés a Bevezetőből...

...a mai időszámításunk hivatalos használatbavételére a kezdőévhez képest jelentős időbeli távolságra, majd ezerkétszáz év után került sor, egy 1054-ben lezajlott, balul sikerült diplomáciai küldetés egyik következményeként. A balsiker másik következménye már jóval ismertebb. A kelet-nyugati, vagyis a nagy egyházszakadás, görög kifejezéssel a szkizma, amit több évszázados, egyre erősödő politikai és teológiai feszültség előzött meg. A valós okok a két egyház közti filozófiai, liturgiai, nyelvi, politikai és egyéb gyakorlati különbségekben rejlenek, ami a küldöttség tagjainak diplomáciai alkalmatlanságában, indulatosságában és kölcsönös meg nem értésében csúcsosodott ki. A vége pedig kölcsönös kiközösítés és a máig tartó, szinte feloldhatatlan különállás lett. Az egyházak különválásához jelentősen hozzájárult a birodalom Constantinus óta fennálló keleti és a nyugati megosztottsága is.

A szkizma idejében az egykori birodalom két fele időszámításban sem volt egységes. Míg a keleti rész a bizánci világérát használta, a nyugatinál nem volt egybehajló ez a szándék. Jobbára a nehézkesen használható uralkodói években jelölték az évszámokat. Talán ez is a már évszázados „egyet nem értés” egyik kifejeződése lehetett. A másik ok, hogy a nyugati világ nem volt olyan egységes birodalom, mint Bizánc. Az uralkodók többsége a saját uralkodási évét számoltatta.

Az említetteken kívül még számos időszámítás volt aktív használatban. Két világ teremtésétől számolt világéra, az alexandriai és a zsidó. A különböző keresztény területek érái, a kopt, az etióp, az örmény. Az iszlám pedig a saját időszámítását használta. Valamint a mai időszámításunk elődje, az ekkor még csak kézen-közön használt Anno Domini, magyarul az Úr időszámítása.

Valódi eredetéről csak sejtések voltak, tekintve, hogy több mint ezer év telt el kezdete óta. Ez a bő ezredévnyi idő viszont kérdésessé teszi eredetének hiteles ismeretét. Tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy fogalma sem volt senkinek arról, honnan származik, de neve miatt egyértelműen Úr Jézus születésétől számolt éveknek gondolták.

Az 1054-es szkizma utáni szembenállás tovább erősödött, és az újraegyesülés lehetősége egyre távolibbá vált. Róma ezért egy másik, jól használható időszámítást keresett egyháza és a nyugati birodalmak számára, megerősítve vele a keleti egyháztól való különállását. A Bevezető mottóját idézve: …ti a világ teremtésétől, mi Urunk születésétől számoljuk…

A mai időszámításunk eseményeit csak ezt követően tudták feljegyezni valós időben. Mint látni fogjuk, ez az 1200 körüli évektől vált lehetővé. Az 1200 előttieket, velük együtt az összes addigi korszak minden históriai eseményét utólag kellett beépíteni az új kronológiába. Ez mennyire sikerült, kiderül a könyvből.

 

Szekeres Sándor (2021.03.08.)

 

📜 Előző írás Következő írás 📜
 

HOZZÁSZÓLÁSOK


 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 

Összegyűjtött GONDOLATOK fórumai

Változások és újdonságok... ✍🏻 SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻 cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻 SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻 Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻 SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻 SzekeresS (23.09.25.)

 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

20988/276 | 8

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.