Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS elmélete

 
   

 

 

Az elméleti rész hozzászólásai

...Sándor! Magának igaza van. Én nem értek ehhez. Nekem túl magas, hogy követni tudjam bonyolult okfejtését. Amit eddig megismertem, nekem az is bőven sok. Nem azért gondolom igaznak elméletét, mert értem. Azért, mert ha nem lenne igaza, már rég szétszedték volna, mint azt a másikat, a kitalált középkort. Magáéról egy sort sem lehet találni, sehol. Nem mernek megszólalni. Elismerni sem merik magát, mert félnek elsőnek lenni. Inkább agyonhallgatják... 

(Listázva: : 1-46 )

 
Szerzői közlemény 46. 2022.08.06. 15:26 

A kapcsolódó területek kutatásai által az elmélet folyamatosan bővül és igen sűrűn változik az új eredmények kapcsán. Emiatt a korábbi honlapi tartalom kiigazítása egyre több időt igényelt, hogy az elmélettel szinkronban maradjon. A karbantartásra fordított időt kutatás idejéből kellett elvenni. Ezért áttértünk a pdf alakú megjelenítésre, amit sokkal egyszerűbb naprakészen tartani.

Az új eredmények miatt szinte rendszeres időközönként változtatni kell az elmélet felépítésén. Ez történt a 2021-es kiadás utáni új kutatási eredmények folytán, ahol a fogyatkozások és deltaT kapcsolata igencsak felforgatta a csillagászattal kapcsolatos eddigi eredményeket.
Az elmélet a legfrissebb állapotában öt, jól elkülöníthető feladattal ellátott fejezetből áll - természetesen, csak addig, míg az újabb kutatási időszak át nem rendezi. Ezek a következők:

• AZ ELTÉVESZTETT IDŐSZÁMÍTÁS (maga az elmélet)
• ÁTVEZETŐ GONDOLATOK (az elméletet és a hipotézist összekapcsoló gondolatok)
• A FELISMERÉS KORA (egy kényes hipotézis)
• BEFEJEZŐ GONDOLATOK (befejező önvallomás)
• FORRÁSJEGYZÉK (címben a lényeg)

Az átrendezésnek pedig jó esélye van, mivel a római kor előtti csillagászati eseményeket teljes egészében ki kellett hagyni a deltaT-vel kapcsolatos új adatok hiánya miatt. Jelenleg ennek a területnek kutatása zajlik.

   
Baráti 45. 2022.06.19. 18:41 

Gratulálok! Nagyon tetszik az oldala! 

   
szekeress 44. 2022.02.03. 17:01 

Köszönöm. Valóben nem. A készülő tanulmányból másoltam ki a nagyobb részét. Kérdéseire:

- Ön Nagy Károlyt is valós történelmi személynek gondolja a sötét középkor többi alakjával, eseményeivel együtt?
Igen. A sötét középkor valamennyi eseményét megtörténtnek veszem.
Sőt, valószínűleg az itt keletkezett, hamisnak ítélt okmányok nagy részét is valódinak gondolnám.


- Ha a sötét középkor időszaka feleződik, ha jól értettem, akkor csak törölni kell 250 évnyi történelmet?
Nem törölni kell, hanem csak összenyomni kb. a felére. Mai szakszóval humorosan kifejezve: Újratervezés!

 ➤ Cz. András hozzászólása  
Cz. András 43. 2022.02.01. 08:59 

Köszönöm az igen részletes választ, de gondolom, nem nekem készült?

A válasz első bekezdésére alapozva következő a kérdéseim lennének:

Ön Nagy Károlyt is valós történelmi személynek gondolja a sötét középkor többi alakjával, eseményeivel együtt?

Ha a sötét középkor időszaka feleződik, ha jól értettem, akkor csak törölni kell 250 évnyi történelmet? 

 ➤ szekeress hozzászólása  
szekeress 42. 2022.01.24. 06:58 

A téma folyamatban van, de mindig voltak fontosabb feladatok az elmélet körül. Idézet a legújabb kutatási szinten álló tanulmányból:

"...a kitalált középkor jellegű elméletek időbetoldásos megoldásával soha nem értettem egyet. Így a sötét középkor minden eseményét megtörténtnek tartom, csak a kronológiáját kell újraépíteni. Az összeesküvés elméleteket cáfolók azon igyekezetével, hogy egyes - kétségbe vont - események megtörténtét igazolják, egyetértek. Ezek cáfolatát elfogadom. Azonban vannak olyan, hasonló elméletekkel szembeni ellenérvek, amely azokat az adatokat vonják kétségbe, amelyekre az elméletnek is szüksége van a bizonyításhoz...

..néhány ellenérv és cáfolataik:

Az első, hogy végül is eltéveszthették, véletlenül kihagyhattak napokat az, évezredek alatt.
Cáfolata: Az eltévesztés, a véletlen kihagyás kizárható, mivel nagyon sokan használták egyidőben, tíz- és százezrekről van. Ekkora létszámnál lehetetlen itt-ott kihagyni, elfelejteni napokat, anélkül, hogy írásos nyoma ne maradjon. Ezért nem működik a beszúrásos összeesküvés elmélet sem.

A második, hogy már a naptár indításakor a papok eltévesztették a szökőéveket és négy helyett három évente illesztették be őket és Augustus idejében elronthatták a kiigazítást.
Cáfolata: A szökőnapok léptetését a papok valóban elrontották és tizenkét szökőnapot tettek be oda, ahová csak kilencet kellett volna. Azonban ezt Augustus császár egy rendelettel rendbehozta. Ezt bizonyítja a niceai zsinaton feljegyzett három napos elcsúszás. Ez pontosan annyi, amennyinek a bevezetése óta normál esetben, eltévesztés nélkül össze kellett gyűlnie az eltelt idő alatt. Tehát ki lett javítva.

A harmadik, hogy a niceai zsinat idején megemlítették a három napot és minden bizonnyal kijavították.
Cáfolata: A niceai zsinat még Constantinus császár jelenlétében sem volt olyan helyzetben, hogy egy szétesőben lévő világbirodalom naptárához hozzányúljon. Ezt erősíti meg, hogy a niceai zsinat egyetlen jegyzőkönyve sem ír a naptármódosításról. A források szerint is csak arról határozott, hogy továbbiakban március 21-t kell figyelembe venni a húsvét időpontjának kiszámításánál, akármikorra is esik a tavaszi napéjegyenlőség. A következő évszázadokban e határozatnak megfelelően, 21-et figyelembe véve számolták ki a húsvét időpontját - például Cirill és a Dionysius-féle táblázatokban is. A napéjegyenlőség pedig tovább mozgott a hónap eleje felé, egészen 1582-ig.

A negyedik, nincs arra bizonyíték, hogy Caesar idején március 21-re esett volna a napéjegyenlőség és emellett a források minden esetben március 25-t említenek.
Cáfolata: Hogy ne essünk ismétlésbe, mivel ezt már bizonyítottuk a „Március 21 vagy március 25” című részben, ezért csak annyit, hogy a 25-e a régi köztársasági naptár tavaszpontja volt, a 21 pedig az újonnan bevezetett, julianusi naptár tavaszpontja. Mindkét naptárban az év 82-ik napja.

Az ötödik, hogy XIII Gergely pápa reformjának nem az volt a célja, hogy a naptárt AD 45-ös bevezetésének állapotába visszaállítsa, hanem oda, ahol AD 325-ös niceai zsinat idején volt.
Cáfolata: Ez tény, az Inter gravissimas okirata valóban ezt tartalmazza. Azonban az előzőben megemlített cáfolat szerint bizonyítva lett, hogy már Julius Caesar naptárreformjakor március 21-re került a napéjegyenlőség. Niceai zsinat jegyzőkönyveiben pedig nincs megadva a napéjegyenlőség akkori időpontja, csak egy háromnapos elcsúszásra történő utalás..."

 ➤ Cz. András hozzászólása  
Mleonóra 41. 2022.01.23. 11:09 

Elnézést, hülyeséget írtam, illetve gondoltam, Exiguus nem lehetett Diocletianus kortársa. Elszámoltam magam-ami nem nehéz

A lényeg, hogy I.Arszak nem BC 247-ben lett király-ahogy a Wikipedia írja- hanem Úr/AD 240-ben. Ez lett az időszámításuk első éve, és ehhez hozzájön még 7 év, ami ie-re esik, hiszen ekkor már urlakodott I.Arszak, csak még nem volt király. Úr/AD 240 Jézus születése, Augustus pedig így valóban Úr/AD 220-tól uralkodik Augustus néven, bár már előtte 4 évvel Octavianusként uralkodott.

Akárhogy is van, majd még sokszor át kell gondolnom a dolgokat, de Ön és önnel mások is remek munkát végeztek. Csak gratulálni tudok.

Üdvözlettel: Mleonóra


Válasz: szekeress (2022.01.24. 06:36)

Kedves Mleonóra!

Semmi gond, és egy kis segítség a pontosság kedvéért: I. Arszak ÚR/AD 1-ben került trónra. Ezért arszakida az időszámításunk. Köszönöm az elismerést!

 ➤ Mleonóra hozzászólása  
Mleonóra 40. 2022.01.22. 09:16 

T.Szekeres Úr!

Igen, de akkor nem Qurinius alatt volt az ie.8-as népszámlálás, ahogy azt Josephus állította, vagyis épp ekkor Józsefnek és ímíáűriának nem kellett Betlehembe menniük. De igaz, ez a téves időszámítás szempontjából lényegtelen. Ami lényeges-és kérdem, hogy jól értem-e- Exiguus akkor valójában Octavianus! Diocletianus kortársa volt?Köszönöm a választ.FEC

 ➤ szekeress hozzászólása  
Cz. András 39. 2022.01.15. 16:02 

Több cáfolati írást olvastam, és ahol logikus ellenérvekkel mondanak ellent a kitalált középkor elméletének. Azonban az Ön könyvében, de itt, a honlapon sem találtam olyan részt, ahol ezekkel a cáfolatokkal foglalkozna. Mi a véleménye a cáfolati írásokban foglaltakról?

 

 

   
szekeress 38. 2022.01.12. 18:17 

Kedves Mleonóra!

Augustus császár Res gestae-jában saját kezűleg írja, hogy a mai időszámításunk szerint i. e. 28-ban, i. e. 8-ban, és i.sz. 14-ben tartott népszámlálást. Az összeírást az "egész világon" tartották, vagyis birodalmi szintű volt.

Ugyanakkor, ezek az adatok nem biztos, hogy lényegesek az elmélet szempontjából. Az evangéliumi leírásoknak megfelelő csillagjelenségek csak a i.e 8-as évtől számolt 247-ik évnél találhatóak meg. 

Az elmélet nem azt kívánja bizonyítani, mikor született Jézus, és milyen körülmények között, az adatok amúgy is ellentmondásosak és misztikusak. Maximum feltételezi, hogy megszületett. Az elmélet azt állítja, hogy a mai időszámításunk az arszakida időszámítás, és a lényeg a 247-en van.

 ➤ Mleonóra hozzászólása  
Mleonóra 37. 2022.01.12. 17:04 

T.Szekeres Úr!

Na de a népszámlálás a jelenleg érvényes (téves) isz. szerint iu.6-ban volt. Quirinius ekkor volt helytrtó Szíriában, és ekkor kapcsolták Júdeát Szíriához, ami miatt népszmlűálás volt, s ami kizárólag Júődeára vonatkozott. Ezek szerint a népszámlálás ÚR/AD 253-ban volt, és Nagy Heródes sem ie.4-ben halt meg.

 ➤ szekeress hozzászólása  
szekeress 36. 2022.01.12. 16:33 

Kedves Mleonóra!

Tulajdonképpen igen. Apróság, hogy valójában nem tudjuk, mikor született. Azt tudjuk, hogy ÚR/AD 239/240 telén olyan bolygó- illetve csillagegyüttállások láthatóak, emelyek megfelelnek az evangéliumi írásoknak. Azt is tudjuk, hogy az evangéliumban jelzett népszámlálás megtörtént, hisz több más forrás igazolja. Ha ekkor született Jézus, akkor valahol ÚR/AD 239. december 24 és ÚR/AD 240. január 6 között lehet valószínűsíteni.

 ➤ Mleonóra hozzászólása  
Mleonóra 35. 2022.01.12. 15:41 

T.Szekeres Úr!

 

Köszönöm a választ. Akkor még egy kérdés. Amikor azt írja, hogy Jézus 240-ben született, azt én úgy értelmezem, hogy a pártus uralkodási évek kezedetétől számítva, ami 1, az uralkodás 240. éve.  Ezt veszik ma ie.7-nek. Jól értelmezem? 

 ➤ szekeress hozzászólása  
Debrezuni 34. 2022.01.12. 09:28 

Tisztelt Szekeres Úr!

Egy kissé renegát históriás ismerősöm beszélt arról, hogy a történelmi forrásokban jegyzett fogyatkozások egy bizonyos idő előtt, talán 1200-at jelölte meg, pontatlanabbak, mint ez idő utániak. Ön hogyan látja, igaza lehet ismerősömnek?

István


Válasz: szekeress (2022.01.12. 11:44)

Kedves István! Valahol már válaszoltam egy hasonló kérdésre. Igen, igaza van ismerősének, ugyanis a mai időszámításunkat 1150 után vezették be hivatalosan. Innét számítva írtak le az eseményeket valós időben, így a csillagászati jelenségeket is, pl. a nap és holdfogyatkozásokat. A korábbi eseményeket pedig utólag emelték be az épülő kronológiába, hogy az mennyire sikerült... kérdéses...

   
szekeress 33. 2021.09.16. 12:01 

Kedves Mleonóra!

A Nyugatrómai Birodalom bukásának éve azonos a históriai ókor végével. A mai, téves időszámítás szerint ez AD 476.

Az elmélet szerint pedig előrejön 247 évet, azaz 476+247= ÚR/AD 723.

 ➤ Mleonóra hozzászólása  
Mleonóra 32. 2021.09.16. 11:29 

Tisztelt Szekeres ÚR!

 

Kérdésem: mikorra teszi Ön a Nyugatrómai Birodalom bukásának dátumát?

   
szekeress 31. 2021.06.12. 11:59 

Kedves Gesztesi úr!

Köszönöm az információt. Érthető, követhető.
...és sikerült a bogarat beültetni a fülembe... Lehet, hogy lesz egy fejezet a deltaT-ről... 

A "kabáthoz a gombot" jelenséggel már találkoztam a Stephenson-féle könyvben, ahol más időszámítási rendszerben íródott forrásból kapcsolt kronológiai évszámon keresztül percre pontosan határozza meg az égitestek járását... 
Időben sokkal közelebbi fogyatkozásoknál is csak közelítő talánról beszélnek...
Kicsit szubjektív ízre hajaz az eljárás...

...és deltaT lenne a cérna, amivel odavarrogatják a kívánt csillagászati eseményeket a történelmi eseményekhez...


Megjegyezném: azért nem használtam a deltaT-t, mert nem volt rá szükségem. Kb. 247 évvel később ott találtam mindazokat az eseményeket - deltaT nélkül is - amire szükségem volt.

Az elmélet szerint a mai időszámításunk a pártus időszámítás, amit neve miatt vezettek be Jézus születésétől számolt éraként. Ezzel olyan +247 év került be a sötét középkornak nevezett korszakba, aminek lényegében nincs történelme. Ez pedig hátratolta a egész római kort, vele minden egyéb korszakot...

Azért kell egy változó értékű deltaT, mert a Rómához köthető megfigyelések történelmi eseményei 247 évet - a görögé 240-et, a babiloni 232 évet - hátrébb csúsztak az időben. A kronológiai esemény egyszerűen nem találkozhat a saját csillagászati eseményével.

Ráadásul a mai időszámításunk eseményeit valós időben csak kb. 1200-től jegyzik. Ekkortájt vezették be hivatalosan. Ez tény.
Ez idő előtt csak szűk körben használták. Csak néhány eseményt jegyeztek fel benne és azok nagy részét is átszámították. 
Az 1200 előtti eseményeket, korszakokat utólag kellett beilleszteni az új kronológiába. 
Az a bizonyos deltaT valójában 1200-tól visszafelé kezd igazán erős értékeket felvenni. 
Minél erősebb legyen az a cérna?

Üdvözlettel: Szekeres Sándor

   
Gesztesi Albert 30. 2021.06.11. 12:39 

Kedves Szekeres úr!

Tulajdonképpen véletlenül akadtam rá az interneten a „Kronológia sarokpontjai” című írására. Erre készítettem bejegyzést tegnap. 
Köszönöm, hogy válaszolt, mert úgy látom sok dolgot tisztázni kellene.
Kronológiával foglalkozik, de azt írja, hogy a deltaT semmilyen értéke „nem játszik nálam”. Szerintem ez egy elég nagy hiba. Ugyanis egy történelmi napfogyatkozást (sok ilyen példa szerepel Önnél) egyszerűen nem lehet egyértelműen meghatározni vagy modellezni e nélkül. Más-más deltaT-vel számolva ugyanaz a napfogyatkozás a Föld egész más helyéről, más időben, vagy eltérő fázisban látható. 

De mi is az a deltaT? 

A Föld forgási periódusának változása, más szóval a forgási sebesség változása. A Föld és a Hold árapály-erőkkel hatnak egymásra. A Hold tengeri dagályokat idéz elő a Földön, míg a Föld a Hold anyagát "megnyújtva" és összenyomva idéz elő dagályokat. Ez a folyamat a Földtől rengeteg forgási energiát vesz el. A tengerek és a Föld-felszín közötti árapály-súrlódás miatt a Föld forgása minden évszázadban kb. 0,002 másodperccel lassul. Ez a deltaT. A Föld-Hold rendszer impulzusmomentumának azonban állandónak kell maradnia, ha az árapályokkal keltett hő veszteségét elhanyagoljuk. Ha tehát a Föld impulzusmomentuma csökken, a Holdénak növekednie kell. Ez csak úgy valósulhat meg, ha a Hold nagyobb pályán mozog a Föld körül. A Hold-pálya legtávolabbi pontjának távolsága kb. 3,8 centiméterrel nő évente. 
Ez a lassulás igen kicsinek tűnik, de hosszú időn keresztül akkumulálódik és több száz vagy több ezer év távlatából már jelentős nagyságú lehet. Pontos műszerekkel ma már mérni tudjuk ennek értékét. Az ókorra nézve azonban nincsenek adataink, csak elméleti extrapolációt lehet csinálni. Ezért születtek különféle szerzők munkáinak eredményeként egymástó különböző deltaT függvények. Hogy melyik felel meg a valóságnak, azt nem tudjuk. Mindössze annyit feltételezhetünk, hogy a Föld forgásának lassulása hasonló mértékű lehetett az elmúlt néhány ezer évben.


Miért olyan fontos ez? 

Amikor egy napfogyatkozás bekövetkezik, akkor a Hold árnyéka a Föld felszínére vetül. Igen ám, de mely részére? Ez attól függ, hogy éppen „hogy fordult be” a Föld az árnyékkúp alá. Akik napfogyatkozásokat számolnak és erről térképi ábrázolásokat is készítenek, mindig egy bizonyos deltaT-vel dolgoznak. A különböző deltaT értékek olykor egy-egy fogyatkozásnál a Föld pillanatnyi szög-elfordulásában akár 10-50 fokot is jelenthet! Tehát mondjuk, ha egy fogyatkozás néhány száz évvel ezelőtt Athénból teljes fogyatkozásnak látszott, egy másik deltaT-vel számolva csak részleges volt, de lehet, hogy egyáltalán nem is látszott!

Kabáthoz a gombot, és nem fordítva!

Vannak történelmi feljegyzéseink, amelyek (némi bizonytalansággal) beszámolnak nap- vagy holdfogyatkozásokról. Ha pontosítani szeretnénk a dátumot, hát megkérik a csillagászokat, hogy nézzék meg, az időtájt mikor volt fogyatkozás. És akkor a csillagászok számolnak valamelyik deltaT értékkel. Ez alapján mondanak egy időpontot. De nem biztos, hogy jó, mert más értékkel számolva máskorra esne az esemény. Itt azután a „tekintély-elv” érvényesül: egyes csillagászok számításait elfogadják, másokét kevésbé megbízhatónak gondolják. De mindenképpen a „kabátot illesztik a gombhoz”. 


Nem tudom, hogy mennyire volt érthető, amit idáig leírtam, de vegyünk egy példát!
Kr.e. 585 május 28-án volt egy napfogyatkozás, amely állítólag véget vetett Aliattész méd és Küaszarész lüd király közötti csatának Kis-Ázsiában, a Halüsz folyó torkolatánál. Állítólag a harcosok megrémültek attól, hogy „eltűnt” a Nap az égről és sötétség állt be. Valóban volt a térségben egy teljes napfogyatkozás (centruma Ankara környékére esett), de a lűd-méd csata színhelyéről nézve, csak délután hatkor kezdődött. Akkor már a Nap a nyugati horizont közelében járhatott, a harcoló felek aligha figyelhettek fel egy kezdődő fogyatkozásra. Valószínűleg észre sem vették. Ám, ha egy másik deltaT-vel számolunk, kiderül, hogy egészen más szituációt kapunk. Kr.e. 600 szeptember 20-án a kérdéses helyről nézve déltájban csaknem teljes napfogyatkozás volt látható.

Kedves Szekeres úr!


Remélem nem fárasztottam ki. Még évekkel ezelőtt Hunnivári Zoltánnal együtt dolgoztunk hasonló problémákon. 
Van egy nagyszerű és megbízható számítógépes alkalmazás, amellyel (minden csillagászati ismeret nélkül) Kr.e. 2000 és Kr.u. 3000 közötti összes nap- és holdfogyatkozás kirajzolható, ráadásul tízféle deltaT választásával. Kezelését nagyon könnyű elsajátítani, merem nyugodtan ajánlani. Van egy „free” változata is, de korlátozott időintervallumban működik csak. A teljes „full” verzió letölthető a következő helyről:

http:// www.alcyone-ephemeris.info/alcyone_eclipse_calculator.html

 
Üdvözlettel: Gesztesi Albert

   
szekeress 29. 2021.06.10. 15:25 

Kedves Gesztesi úr!

Nagyon köszönöm értékes hozzászólását.

Nem vagyok csillagász, így a deltaT semmilyen értéke nem játszik nálam, illetve szakmai hozzáértés hiányában nem foglalkoztam vele.


A Kronológia sarokpontjai csak egy kiegészítő fejezete az Eltévedt időszámítás elméletének. Igaz, nagyon fontos része.
Az elmélet tárgya, egyúttal a téma központja a jelenlegi időszámításunk és a történelmi kronológia hibája.
A csillagászatot csak annyiban érintettem, hogy be tudjam azonosítani az elméletet megerősítő fogyatkozásokat.
Számítások meg sem fordultak a fejemben, mivel nem vagyok ennek szakembere. Itt inkább informatikusnak mondanám magamat.


Nem tudom mennyire ismerkedett meg az elmélettel - jelenleg kiadás előtt állok - és a honlapon lévő anyag is napról-napra változik. 

Megkérdezném: ebből a szempontból nézve a deltaT értéket, mennyiben érinti az elméletemet?

Nézegetem munkáit, ennyi idő alatt természetesen csak a címeket, témákat tudtam átnézni.
Például a Karácsony és a csillagok című előadását, ami találkozik az elméletemmel.
Az elmélet pedig konkrétan rámutat egy elfogadható, ténylegesen megtörtént "betlehemi csillagegyüttállásra" 239/240 telén.
Érdeklődve fogom nézni a fennlévő anyagait.

Üdvözlettel: Szekeres Sándor

 ➤ Gesztesi Albert hozzászólása  
Gesztesi Albert 28. 2021.06.10. 13:32 

Tisztelt Szekeres úr!

Érdeklődve olvastam a Kronológia sarkpontjai c. írását, amelyben számos fogyatkozást dolgoz fel. De sehol nem találtam, hogy ezek a fogyatkozások milyen "deltaT"-re lettek számolva. Ugyanis legalább egy tucat, különböző deltaT ismert. Pl. Chapront and Chapront Touze (1991), JPL Horizons, JPL Horizons until rev. 3.15, Morrison and Stepenson (1982 és 2004), Stephenson and Houlden (1986), stb. A számomra leginkább elfogadott elmélet szerint az utolsó 2000 évben a deltaT értéke 0 volt! Érdemes lenne ezzel megvizsgálni a fogyatkozásokat, amik bizony erősen különbözni fognak Ginzel adataitól. 

Üdvözlettel:  Gesztesi Albert

   
Takibá 27. 2021.01.22. 20:17 

Üdvözlöm!

Hihetetlen, amit itt leír. Csodálkozom, hogy nem látok kötözködő beírásokat. Pedig rálépett néhány tekintély lábára.

Takács E.

   
Mária 26. 2020.11.20. 16:40 

Badiny Jós egyik állítása, hogy Jézus nem zsidó volt, hanem pártus herceg. A magyarság pedig a sumérokkal, szkítákkal, és a pártusokkal rokon. Ebből következően Jézus magyar volt.
Badiny meggyőződése szerint Galileában nem laktak zsidók, ezért Jézus és tanítványai sem lehettek azok.
Az evangélium „nemzetek Galileájának" nevezi, jelezve, hogy Galilea vegyes lakosságú volt. Ettől még laktak zsidók Galileában, amit a régészeti feltárások (pl. zsinagógák romjai) és korabeli források (Josephus Flavius) mutatják, és tény, Jézus apostolai közül tíznek héber neve volt.

Idézet innen: http://jezsuita.blog.hu/2010/06/18/partus_jezus

   
szekeress 25. 2020.11.12. 05:39 

Igen, egyetértek. Azonban a magyar fordításokban a rokonértelmű "születés" kifejezés változatait használják mindenütt. Itt pedig Úr és Urunk közti különbségre próbáltam rámutatni, függetlenül a pontos fordítástól.

 ➤ Zsuzsa hozzászólása  
Zsuzsa 24. 2020.11.11. 21:54 

Incarnatione=Megtestesülés  és  nem  megszületés

 ➤ Latti hozzászólása  
Latti 23. 2020.11.04. 12:59 

Tisztelt Szekeres Úr!

Az "Úr" és az "Urunk" szavakban én nem látom azt a meghatározó különbséget, hogy ebből ilyen messzemenő következtetéseket lehessen levonni. 

Bizonyára valami elkerülte a figyelmemet. Örülnék ha megvilágítaná a problémát.


Válasz: szekeress (2020.11.04. 18:46)

Értem a problémát. Idézet a könyv A Képes Krónika évszámainak titka című részéből:

Fontos megjegyzés: a magyar fordítás Úr és az Urunk alakjai között nem nagy a különbség, mivel egy raggal megoldjuk, azonban a geszta eredeti nyelve latin, ahol ez már látványos:

Régi dátumforma: Anno Domini, azaz Úr ... évében

Átírt dátumforma: ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi, azaz Úr Jézus Krisztus születésének...

Az ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi dátumbevezetést gyakran Urunk ... esztendejében... vagy Urunk születésének... alakban találjuk a magyar szövegben. Így már jól érzékelhető a régi és az átírt szöveg közti különbség.

Azt hiszem ez kerülhette el figyelmét.

   
Nyirkai 22. 2020.04.10. 16:33 

Egy érdekes részletet találtam a Nyirkai jóslatban:

A tevék magyar hajcsárai Manó bőrét húzzák Krisztus képérehogy megtévesszék a népet, és aranyra válthassák a félhold csillogását.

   
GGizella 21. 2020.02.16. 20:39 

Dragon akkor ha ezt figyelembe vennék át kellene az egész miskulanciát amit összehazudoztak írni...

DE! érthetö, bár néha vissza kellett lapozni a képekért mert ha azok nem volnának betéve csak nézne az ember ki a fejéböl mint ló a mozijegyre - mi is az.

Viszont a rajzolt illusztrációkkal egyértelmü.És mosolygok, hogy akiket szapultak ugyi eleinket mégis az alapitó idöszámitását használja a világ...

Nincsenek véletlenek ahogy az se véletlen ma Adia Bene Kharax Mária szimbóluma a nöi istenségnek! - amit számüztek a patriarchális papok.

 ➤ dragon hozzászólása  
GGizella 20. 2020.02.16. 20:28 

 Köszönet a munkáért..

Tóth Gyula munkáját ismerem...azaz tanulmányoztam mert ez mindkettö totál történelem.

 

   
V. András István 19. 2019.11.25. 22:02 

Észrevétel

"Az első lázadó gondolatot Jézus pártus származásáról még Badiny Jós Ferenctől ismerte meg az olvasó közönség."

Ez így van, főként a magyar közönségre vontakoztatva. Szélesebben kitekintve azoban:

Jézus életét és pártus származását -- korabeli szír, kopt, palesztin, török stb iratok alapján - részletesen  leírja és összefoglalja egy korábban megjelent könyv:

IESÄT NASSAR The story of the life of JESUS THE NAZARENE by Peter v F.Mamreov, Anna F. Mamreov, B.A.F. Mamreov. New York, Sunrise Publishing Company 1895.

Jóval később megjelent a német nyelvű fordítása is, szerzőként a német fordító nevét tüntetve fel....
Más nyelvre - tudtommal - nem fordították le. A könyv forrás értékű anyagokat tartalmaz.

 


Válasz: szekeress (2020.01.21. 15:30)

Köszönöm az információt!

   
Költőnő 18. 2019.10.02. 09:38 

Sándor!

Magának igaza van. Én nem értek ehhez. Nekem túl magas, hogy követni tudjam bonyolult okfejtését. Amit eddig megismertem, nekem az is bőven sok. Nem azért gondolom igaznak elméletét, mert értem.

Azért, mert ha nem lenne igaza, már rég szétszedték volna, mint azt a másikat, a kitalált középkort. Magáéról egy sort sem lehet találni, sehol. Nem mernek megszólalni. Elismerni sem merik magát, mert félnek elsőnek megszólalni. Inkább agyonhallgatják. Ne is számítsom rá, hogy életében erre sor kerül. Ez lehet jó is, rossz is. Jó egészséget és sok sikert kívánok!

   
dragon 17. 2019.09.27. 16:34 

Elképesztő! Tudd erről valaki? Mert nagy a csend körülötte. Érdekelne, mit szól hozzá az egyház? Van valami visszajelzés Ön felé?

   
káté 16. 2019.09.18. 21:16 

Olvasni sem könnyű, írásról nem is beszélve. Hogy minden minden betűje hiteles legyen, rengeteg kutató munkára lehetett szüksége!

   
Bali 15. 2019.09.02. 10:26 

Fel sem tudom fogni, hogy ilyen témában valaki ennyire otthon tudjon lenni. A szóhasználattól kezdve a magyarázatokig, ilyen egyértelműen tudja átadni ezt a tudás anyagot! Szép!

Bali

   
winkler 14. 2019.09.01. 07:58 

Kedves Sándor!

Nagyon alapos, részletes munka! Gratulálok! Ssakkozóknak könnyű - ők képesek ilyen mélységű rálátásra.

Üdvözöl - egy amatőr

   
Hunvagyok 13. 2019.07.21. 20:10 

Üdvözlöm Szekeres Úr!

Azt biztosan állíthatom, hogy nem tartozom az elméletét azonnal elfogadó olvasói közé. Határozott, saját elképzelésem van a témáról.  Azt azonban kijelenthetem, hogy jó, sajnos túlságosan is alapos munka. Gratulálok.

   
Mária 12. 2019.07.15. 06:14 

A számok világában én könnyen el tudok veszni, de ha ez igaz, hogy lehet, hogy senkinek sem tűnt fel eddig egy ekkora hiba az időszámításban? Nem lesz egyszerű szembemenni a berögzült és elfogadott nézetekkel.

   
Históriás 11. 2019.07.10. 09:36 

Nagyra értékelem a munkáját, bár még nem értem a végére. Illiget olvastam, de nem éreztem hitelesnek. Az előző könyvét sokkal hihetőbbnek, realistábbnak és érthetőbbnek tartom. Amit pedig eddig elolvastam az új könyvéből, elképesztő gondolati mélységről tesz tanúbizonyságot.

   
Erdélyi 10. 2019.07.01. 08:22 

Nem áll szándékomban túldicsérni a szerzőt, de tetszik az az önbizalom ami árad belőle, amellett jó érzékkel látja a leküzdendő akadályokat.

Gratulálok a honlaphoz és az elméletéhez!

Erdélyi G.

   
Dr. Bé 9. 2019.07.02. 11:19 

Nagyon összeszedett és elképesztő mélységben ásta magát bele a témában. Gratulálok! Néhány esetben vannak fenntartásaim, de ezt tudjuk be annak, hogy a tanulmányaim során kialakult saját elképzeléssel kezdtem neki az olvasásnak.

   
Baráti 8. 2019.07.07. 19:45 

Egyetértek az előttem szólóval. Az első írásomat megmutattam egy egyetemi tanárnak, udvariasan eltanácsolt, mondván, hogy még az egyetemeken és intézményeken belül is véres harcok folynak az elismerésért. Kívüle pedig semmi esély rá, tehát csak akkor vágjak bele ha eltudom viselni a semmibe vételt, a mellőzöttséget. Nem tudom téged figyelmeztetett-e erre valaki. Akár igen, akár nem, kívánom, hogy légy erős! Nagyot alkottál, és talán egyszer majd értékén fogják ezt kezelni.

 ➤ Erdélyi hozzászólása  
Miska 7. 2019.07.04. 07:55 

Olvasom írásodat és csak ámulok, hogy milyen alapos, a legapróbb részletekig menő munkát végeztél. Le a kalappal előtted! Kár, hogy csak kívülálló, esélytelen, hiányos felkészültséggel rendelkező egyén (és akkor még udvarias voltam) próbálkozásának fogják tekinteni. 

   
Ilona 6. 2015.06.20. 11:45 

Kedves Sándor!

Tóth Gyula honlapját végigolvasva jutottam el ide. Fantasztikus, ahogyan ő, és Ön is igyekszik rendet vágni az ellentmondó adatok dzsungelében, ki, ki saját ötletes módszere szerint. Odaát épp egy kis csillagászati támogatás hiányzott volna, ami itt viszont megvan. A végeredményét olvasva viszont némi csalódás fogott el, mert elveszni láttam a kiindulása idején felhasznált: Atilla halála és Árpád bejövetele közötti 100(104) évet. Holott a Jusztíniánusz által megszüntetett konzuli hivatal és római időszámítás ideje táján érkeztek Árpádék 800-ban. Pont eltűnne a homályos kor. István ideje alatti dokumentum-pusztítás alkalmat adhatott arra, hogy tévedésből vagy szándékosan mégse az Arsakida időszámítás legyen újra bevezetve. Itt egy időtörésre nyílik lehetőség (Atilla halálától Istvánig törölhető, újraírható történelem). Tóth Gyula eredményei magyarázhatnák, hogy miként került az Arsakida időszámítás a Római Birodalomba, s talán azt is, miért kellett a homály.

További eredményes munkát kívánok!


Válasz: szekeress (2015.07.16. 03:53)

Kedves Ilona!

Elnézést kérek a kései válaszért és köszönöm a jókívánságokat. 

A 100(104) évet tartalmazó fejezet szám-zsonglőrködéseivel én csak egyetlen dolgot szerettem volna bizonyítani: azt, hogy Kálti másolói/alkotói észrevették, hogy Kézai évszámai nem Jézus születése szerinti időszámításban értendők. 
Ezért megpróbálták átszámítani – ami észrevehetően nem sikerült, pl. Atilla 123 éves életkora nem éppen életszerű. Így került bele a 100/104-es szám. Az érték lényegtelen, a szándék felismerésén van a hangsúly. 

A lényeg: a mai időszámításunk a pártus birodalom Arszakida időszámítása, de a mai kronológiát megalkotók ennek az időszámításnak az 1. évéhez Augusztus császár korát rendelték, 247 évvel korábbra. Pont. A kronológiát építőknek ezért óhatatlanul szembe kellett találkozniuk egy hiányos korszakkal, problémás (állítólagos hamis) okiratokkal, Gergely pápa fura 10 napjával.

Nincs csalás, nincs hamisítás, nincs kitalált középkor, kapitális tévedés van. Akkora, hogy kilóg a történelemkönyvekből, csak senki sem akarja észrevenni. Nem bántásként írom, de például Ön is a hamisítási szenzáció szemszögéből olvasta az elméleteket.

Senki sem meri felvállalni a ’bocs, tévedtünk’ kijelentést, inkább tanítják tovább a sületlenségeket kérdéses időszakról, köztük a honfoglalásunk lehetetlenségeit is. De ez egy másik történet.

   
Atamanfi 5. 2014.07.11. 15:38 

Kedves Forumtul.

Meglepődve tapasztaltam, hogy miközben Tóth Gyula egy régebbi cikkét kerestem - és végre itt megtaláltam - egy olyan lapra tévedtem, amely az Eltévedt időszámításon (általam inkább a/z össze/ Zavarodott isz. a helyesnek gondolt) belül egy pár hete felmerült kérdésre nyitott fórumot.

Bennem nő a meggyőződés, hogy Mani és jézus azonos.

Olvastam olyan véleményt, hogy a Biblia két külön történetről szól Nagy Herodes és a felnőtt Jézus esetében. Indoklásra és hivatkozásra nem emlékszem. A történet összekapcsolásánál az alapadatok részleges összefésülése sikeres csak. Például Betlehem körüli bizonytalanság, vagy a naziri/nazareti/ jelző.

A főbb egyezések, amik elindították a gondolatot:

Mindketten pártus hercegek.

Anyjuk neve Maria, Mariam/Mariyam/.

Kritikus éveik: 32-33 éves koruk. Mani  ekkor járt Indiában /és talán már sejtjük, hogy még hol/, Jézus tanításában pedig sok elemet véltem felismerni Krisnától, tehát előtte neki is járnia kellett ott.

Ugyanakkor Mani ködösen megadott születési helye (két -ismert- varos között) megengedi , hogy az ezekkel elég jó kis háromszöget alkotó Naziriya település neve megmagyarázza a Nazareti jelzőt is. /ez esik legközelebb Izraelhez/

Az ő esetében is keveset tudunk a tanításairól, de ha a bogumil-katar vonal szélsőségessége lenne igaz, akkor kizárt, hogy a "magyarok"  manicheusként értek volna vissza a k.medencébe.

Sok vizsgálandó dolog van amiket meg kívánok nézni, és mivel ezek sokkal inkább tartalmiak, mint matematikai idősík variációk, ez eltart egy darabig.

Előzetesen csak annyit, hogy Biruni közlése nem döntő /legfeljebb ellenőrizendő/ ebben, amíg nem tudjuk, hogy honnan származik az információja, lásd, magyar krónikák sokféle számítása. /mindenki a maga módján adatolt/.

Az eredményeket nagyobb írásban akarom a jövőben összefoglalni.

   
HannibalTanarUr 4. 2014.02.17. 20:24 

Igencsak bátor írás. Gratulálok!

Kedves gyermekeim, alaposan megismerkedve a témával, egy kérdés merült fel bennem: mekkora az esélye, hogy egy próféta életeseményei nagyjából azonosak egy másik próféta életeseményeivel? Miközben a második hitvallásában, az első folytatásaként tünteti fel magát.


Válasz: szekeress (2014.02.27. 08:17)

Bizony mondom, nem sok...és köszönöm.

   
Atter 3. 2012.12.18. 16:32 
Kedves Sándor!

Sajnálom, hogy még csak most jutott el hozzám az elmélete, pedig jó 10 éve figyelemmel követem a témát. A holdfázisos és napfogyatkozásos bizonyítás nagyszerű, tudományos értékű. A többi naptárrendszerrel történő vizsgálódás is. Egyedül sajnos az időszámítás átvétele labilis számomra, de az nagyon. Az elv, ahogy a krónikáinkban szereplő dátumozást értelmezi nagyon tetszik. Már csak azért is, mert nem rég felmerült bennem, hogy a több mint 200 esztendeje keresztény, ergo a.d.-it használó magyar krónikásoknak honnan kellett volna tudniuk, hogy egy korábbi évszám milyen időszámításban értendő, hiszen ma is evidens, hogy 1848 polgári i.sz. szerint értendő és nem mondjuk kínai luniszoláris években. De nem kell mondanom, hogy a vak is látja, hogy valami nincs rendben az időszámítással.
A kérdés viszont fennáll, hogy hogyan, kinek a közvetítésével és mikor került Európába az arszakida időszámítás. Ha Attilával, akkor hamarabb el kellett volna terjednie, mivel nem csak kalandozgattak, egy gyors európai turné során, hanem ("kis túlzással") megalapították Európa államait, minden meghódított területen hagyva egy kisebb csapatot vezető rétegnek. Vezető rétegnek! Értelemszerű lenne, ha ez a vezető réteg a saját időszámítását használja (h)Ispániától, Szkítiáig. De ha ez az egész nem így van, akkor is már az Ön által említett diplomáciai kapcsolatokon keresztül átadódna az időszámítás.
Tóth Gyulát ekéző Kristóf Zoltán szerint a 8. századtól oklevelek keltezésénél már Krisztus szerint dátumoznak. Nem tudom, honnan veszi, nem ismerem a fent említett iratokat. De ha igaza van és Önnek is, akkor Attiláék a hordozók. És Árpádék a 9. század végén nem hozhatták. Arról nem is beszélve, hogy ha ők hozták a második bejövetelkor és átvette szépen lassan a keresztény Európa, akkor miért törölték el 1000-ben? Ez nekem nem logikus.
Elméletének ezt a pontját tartom gyenge láncszemnek, amin áll vagy bukik. Szintúgy probléma ez Illignél. Amennyiben elfogad egy tanácsot - amit ennyi munka után nehéz alkalmazni -, ne az elmélethez keressen bizonyítékot, hanem a bizonyítékokból építsen elméletet.
További eredményes kutatást kívánok, mindannyiunk érdekében!

Válasz: szekeress (2012.12.19. 11:37)

Kedves Atter! Köszönöm jó kívánságait és tanácsait!

Az időszámítás átvételénél egyelőre elegendőnek láttam leírni azt, hogy az arszakida időszámítás valamilyen úton bekerülhetett az európai kultúrába. Ezen az úton szerintem nem is lehet sokkal többet elérni, mivel hiteles forrást valami csoda folytán lehetne találni a tünékeny nomád kultúrkörből, de nem lehetetlen.

Az, hogy maga a közvetítő nép sem ismerte már valódi eredetét, logikusan erősíti a feltevést és az időszámítás eltévesztésének lehetőségét.
Bizonyításnak ezért abban az irányba kell haladni, hogy a mai időszámítás valóban a pártus éra. Sajnos kihagytam a kutatási forrásokból a Bibliát –mivel a történészek nem tekintik hiteles forrásnak - ami nagy hiba volt. A könyv megjelenése után döbbenten fedeztem fel a bibliai adatok alapján a betlehemi csillag valódi helyét. Jelenleg ezen dolgozom.

Irja: A kérdés viszont fennáll, hogy hogyan, kinek a közvetítésével és mikor került Európába az arszakida időszámítás...inkább Attila népével, sőt…

Az időszámítást hivatalosan nem is használták. Pl. akkor a pápai okleveleket eponim (uralkodói) években dátumozták ( és még ma is). Abban az időben a sok-sok érát a szám előtti jelzés alapján különböztették meg.

...és a mi időszámításunk évszámait a XI-XII. század előtt Anno domini (Úr… évében), utána pedig Anno dominice incarnationis (Urunk megtestesülésének … évében) kifejezéssel vezették be. Ez pedig kétféle elnevezés. Szerintem az időszámítást hivatalosan is csak az egyházszakadás után kezdték el használni, egyféle duzzogásból....

   
lazsak 2. 2010.10.18. 16:54 
Érdekes az időskálák egymás mellé helyezése.Az arszakida időskála eddig nem volt bevonva a vizsgálatba.Ezáltal megválaszolhatóvá vált a Kézai krónikája.
De az elméletedet csillagászatilag te is csak Nap-és Holdfogyatkozásokkal tudod bizonyítani. De van itt egy bökkenő.A szimulációs programokba egy Delta-T időfaktort építettek be, hogy a jelenlegi történelem skáláját igazolhassák ugyanezen fogyatkozásokkal. A d-T -t a Föld forgásának lassulásával magyarázzák.
Viszont a többi bolygómegfigyelésekkel ezen faktor kiiktatásra kerülhetne, mert a bolygókat a csillagképek állócsillagaihoz képest jegyzik fel. Ezért olyan események feljegyzéseit kell felkutatni, melyek csillagjárással (bolygócsillagok=bolygók) vannak igazolva !!

Válasz: szekeress (2010.10.19. 17:43)

Igen, ismerem a problémát.

Ezzel kapcsolatban érdekes, hogy a i.sz 174 február 19.-i napfogyatkozás szimulációs program által bemutatott lefolyása, szinte alig tér el az agyagtáblán leírt folyamattal. Ezek szerint a Δ T körülbelüli alkalmazását a programokban, viszonylag pontosként lehet értelmezni?

Elég kevés anyaghoz jutottam hozzá, de ami késik, csak lassan jön. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a keresett egykori feljegyzések nem lesznek olyan pontosak. De majd meglátjuk, hátha találni olyat is.

Jelenleg dolgozom egy anyagon, ami az evangéliumi anyagokra támaszkodik és (szerintem) az 'érdekes' jelző nem igazán fejezi ki, azt, amit találtam a betlehemi csillaggal kapcsolatban.

   
LaszloBela 1. 2017.02.05. 18:21 
Szekeres Úr!
Jól összeszedett és logikusan felépített anyagot olvashattam Öntől.
Illig féle összeesküvés elmélet valóban kivitelezhetetlen. Nem vezethető ilyen módon az orránál fogva egész Európa.
Merész a pártus időszámítás bevezetése, de be kell látnom, sok mindent helyére tesz.
Meggyőzőnek tűnik így a hamisítványoknak mondott dokumentumok melletti érvelése, ami erősíti az elméletet.

Kérdéseim:
Ha a római kor a vázolt módon a valós helyére kerül, hogyan illeszkednek az azt megelőző görög, makedón korszakok a rómaihoz? Nem keletkezik e "sötét ókor" a két birodalom és Róma közt?

Válasz: szekeress (2017.02.11. 14:52)

Köszönöm!

A napfogyatkozások azonosítása azt mutatja, hogy nem.
A görög olimpiai éra fogyatkozásai fejezetben találhatóak a 2. A halüszi csata napfogyatkozása, a 3. A görög-perzsa háborúk napfogyatkozásai és a 4. Peloponnészoszi háború napfogyatkozása című leírások.

Ezek alapján a görög kor eseményei szintén előre jönnek, igaz nem 247, hanem csak 240-241 évet, de a sötét középkor jelensége láthatóan nem tevődik át más korszakokba. A 6-os számú fogyatkozás tárgyalásának végén található egy kép, ami a szóban forgó fogyatkozások időbeli rendjét mutatja.

Hasonló a helyzet a babiloni fogyatkozások esetében is, de érdekes módon, ott csak 230 évnyi csúszás fedezhető fel.

   

  
 

Beírás az alábbi fórumba:

Az elméleti rész hozzászólásai
Humán ellenőrző kód:
Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat


 

Az őstörténeti rész hozzászólásai Szerzői közlemény (2022.08.06.)
Az elméleti rész hozzászólásai Szerzői közlemény (2022.08.06.)

Online könyvrendelés... 

 
STATISZTIKA
TÁRSOLDALAK
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2022

Etióp

:

2014

Kopt

:

1738

Iszlám

:

1443

Perzsa

:

1401

Zsidó

:

5782

Indiai

:

1944

Bizánci

:

7530

Örmény

:

1470


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2029

1782

Arszakida éra

TévesHelyes

2269

2022

Szeleukida éra

TévesHelyes

2333

2086


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2775

2528

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2769

2522

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

699 ol. 2 év

634 ol. 2 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.